FOTOGRAFICZNA GALERIA PTAKÓW FOTOPTAKI
fotograficzna galeria ptaków

Komunikaty i og?oszenia Redakcji - Polityka Prywatno?ci-cookie !!!

Marek Paluch - 2013-04-17, 16:38
Temat postu: Polityka Prywatno?ci-cookie !!!
Polityka dotycz?ca cookies i podobnych technologii

Co to jest cookies i do czego s?u??

Ciasteczka ( ang. "cookies") to niewielkie pliki tekstowe, które nie wykonuj? ?adnych procedur i s? zapisywane przez serwer na twoim komputerze. Pliki te pozwalaj? rozpozna? twoje urz?dzenie i odpowiednio wy?wietli? stron? internetow? dostosowuj?c j? do twoich preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawieraj? nazw? strony internetowej z której pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu oraz unikalny numer.
Cookies sesyjne - plikami tymczasowe, które pozostaj? na twoim urz?dzeniu, a? do opuszeczenia strony internetowej lub wy??czenia przegl?darki internetowej.
Cookies sta?e - pliki pozostaj? na twoim urz?dzeniu przez czas okre?lony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich r?cznego usuni?cia.
Pliki "cookies" u?ywane s? w celu dostosowania wy?wietlenia zawarto?ci strony do preferencji u?ytkownika ( ustawie? wy?wietlania ekranu, skalowania). Pliki cookies przechowuj? dane dotycz?ce identyfikatorów sesji. Gromadzone dane pomagaj? pomagaj? budowa? statystyki dotycz?ce ilo?ci odwiedzin oraz umo?liwiaj? nam analiz? odwiedzanych podstron. Dzi?ki tym informacjom nieustannie polepszamy nawigacj? witryny oraz poprawiamy jako?? oferowanych us?ug.

Usuwanie i wy??czanie plików cookies

Mo?esz w dowolnym momencie zmieni? ustawienia przegl?darki, by nie akceptowa?a plików cookies lub informowa?a o ich przesy?aniu. Nale?y jednak pami?ta?, i? nieakceptowanie plików cookie mo?e spowodowa? utrudnienia w korzystaniu z niniejszej witryny. Standardowo oprogramowanie s?u??ce do przegl?dania stron internetowych domy?lnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies". Ustawienia przegl?darki mog? zosta? zmienione w taki sposób, aby blokowa? automatyczn? obs?ug? plików "cookies" lub informowa? o ich ka?dorazowym przes?aniu na urz?dzenie u?ytkownika. Wi?cej informacji o wy??czeniu automatycznego zapisu plików "cookies" mo?na odnale?? w ustawieniach przegl?darki (oprogramowania s?u??cego do przegl?dania stron internetowych).

Aby zmieni? ustawienia cookies dla wybranych przegl?darek odwied? poni?szy link:

- Google Chrome - http://support.google.com...pl&answer=95647
- Mozilla Firefox - http://support.mozilla.or...gi%20ciasteczek
- Internet Explorer 7 - http://windows.microsoft....ettings#ie=ie-7
- Internet Explorer 8 - http://windows.microsoft....ettings#ie=ie-8
- Internet Explorer 9 - http://windows.microsoft....ettings#ie=ie-9
- Internet Explorer 10 - http://windows.microsoft....ttings#ie=ie-10
- Opera - http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
- Safari - http://support.apple.com/kb/ph5042

Je?eli nie akceptujesz powy?szych zasad prosimy opu?ci? witryne.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group