Strona główna   Galeria      Szukaj   Listy gatunkowe   OTOP   Testy   Atlas Ptaków   Forum   Użytkownicy   Rejestracja   Zaloguj   Regulamin   FAQ   UWAGA cookie!
Listy gatunkowe użytkownika Jacek Nalepa
>>Polska<<
Polska 2019
Polska 2018
Polska 2017
Polska 2016
Polska 2015
Polska 2013
Polska 2014
Polska 2012
Polska 2011
?wiat
Gatunek Zaobserwowany Wykryty Sfotografowany Słyszany
alczyk (Alle alle) nie nie nie nie
alka (Alca torda) nie nie nie nie
batalion (Philomachus pugnax) nie tak tak nie
ba?ant (Phasianus colchicus) nie tak tak nie
b?czek (Ixobrychus minutus) nie tak tak nie
b?k (Botaurus stellaris) nie tak tak nie
bekasik (Lymnocryptes minimus) nie nie nie nie
bernikla bia?olica (Branta leucopsis) nie tak tak nie
bernikla kanadyjska (Branta canadensis) nie tak tak nie
bernikla obro?na (Branta bernicla) nie tak tak nie
bernikla rdzawoszyja (Branta ruficollis) nie tak tak nie
bia?orzytka (Oenanthe oenanthe) nie tak tak nie
bia?orzytka p?owa (Oenanthe isabellina) nie tak tak nie
bia?orzytka pstra (Oenanthe pleschanka) nie nie nie nie
bia?orzytka pustynna (Oenanthe deserti) nie nie nie nie
bia?orzytka rdzawa (Oenanthe hispanica) nie tak tak nie
bia?orzytka saharyjska (Oenanthe leucopyga) nie nie nie nie
bia?ozór (Falco rusticolus) nie nie nie nie
biegus arktyczny (Calidris melanotos) nie nie nie nie
biegus bia?orzytny (Calidris fuscicollis) nie nie nie nie
biegus d?ugoskrzyd?y (Calidris bairdii) nie nie nie nie
biegus kar?owaty (Calidris minutilla) nie nie nie nie
biegus krzywodzioby (Calidris ferruginea) nie tak tak nie
biegus malutki (Calidris minuta) nie tak tak nie
biegus ma?y (Calidris temminckii) nie nie nie nie
biegus morski (Calidris maritima) nie nie nie nie
biegus p?askodzioby (Limicola falcinellus) nie nie nie nie
biegus p?owy (Tryngites subruficollis) nie nie nie nie
biegus rdzawy (Calidris canutus) nie tak tak nie
biegus tundrowy (Calidris pusilla) nie nie nie nie
biegus wielki (Calidris tenuirostris) nie nie nie nie
biegus zmienny (Calidris alpina) nie tak tak nie
bielaczek (Mergus albellus) nie nie nie nie
bielik (Haliaeetus albicilla) nie nie nie nie
bielik wschodni (Haliaeetus leucoryphus) nie nie nie nie
birginiak (Polysticta stelleri) nie nie nie nie
b?otniak ??kowy (Circus pygargus) nie nie nie nie
b?otniak stawowy (Circus aeruginosus) nie tak tak nie
b?otniak stepowy (Circus macrourus) nie nie nie nie
b?otniak zbo?owy (Circus cyaneus) nie nie nie nie
bocian bia?y (Ciconia ciconia) nie tak tak nie
bocian czarny (Ciconia nigra) nie tak tak nie
bogatka (Parus major) nie tak tak nie
brodziec piegowaty (Tringa melanoleuca) nie nie nie nie
brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos) nie tak tak nie
brodziec plamisty (Actitis macularius) nie nie nie nie
brodziec p?awny (Tringa stagnatilis) nie tak tak nie
brodziec ?niady (Tringa erythropus) nie tak tak nie
brodziec ?ó?tonogi (Tringa flavipes) nie nie nie nie
brzegówka (Riparia riparia) nie tak tak nie
brz?czka (Locustella luscinioides) nie tak tak nie
burzyk balearski (Puffinus mauretanicus) nie nie nie nie
burzyk szary (Puffinus griseus) nie tak tak nie
burzyk ?ó?todzioby (Calonectris diomedea) nie nie nie nie
cierlik (Emberiza cirlus) nie nie nie nie
cierniówka (Sylvia communis) nie tak tak nie
cietrzew (Tetrao tetrix) nie nie nie nie
cyraneczka (Anas crecca) nie tak tak nie
cyraneczka karoli?ska (Anas carolinensis) nie nie nie nie
cyranka (Anas querquedula) nie tak tak nie
cyranka modroskrzyd?a (Anas discors) nie nie nie nie
czajka (Vanellus vanellus) nie tak tak nie
czajka stepowa (Vanellus leucurus) nie nie nie nie
czajka towarzyska (Vanellus gregarius) nie nie nie nie
czapla bia?a (Egretta alba) nie tak tak nie
czapla modronosa (Ardeola ralloides) nie nie nie nie
czapla nadobna (Egretta garzetta) nie tak tak nie
czapla purpurowa (Ardea purpurea) nie tak tak nie
czapla siwa (Ardea cinerea) nie tak tak nie
czapla z?otawa (Bubulcus ibis) nie tak tak nie
czarnog?ówka (Poecile montanus) nie tak tak nie
czarnowron (Corvus corone) nie tak tak nie
czeczotka (Carduelis flammea) nie tak tak nie
czeczotka tundrowa (Carduelis hornemanni) nie nie nie nie
czernica (Aythya fuligula) nie tak tak nie
czerniczka (Aythya collaris) nie nie nie nie
czubatka (Lophophanes cristatus) nie tak tak nie
czy? (Carduelis spinus) nie tak tak nie
derkacz (Crex crex) nie nie nie nie
drop (Otis tarda) nie nie nie nie
drozd czarnogard?y (Turdus atrogularis) nie nie nie nie
drozd obro?ny (Turdus torquatus) nie nie nie nie
drozd oliwkowy (Turdus obscurus) nie nie nie nie
drozd rdzawogard?y (Turdus ruficollis) nie nie nie nie
drozd rdzawoskrzyd?y (Turdus eunomus) nie nie nie nie
drozd rdzawy (Turdus naumanni) nie nie nie nie
drozdo? ciemny (Zoothera sibirica) nie nie nie nie
drozdo? pstry (Zoothera dauma) nie nie nie nie
dro?dzik (Turdus iliacus) nie tak tak nie
drzemlik (Falco columbarius) nie nie nie nie
dubelt (Gallinago media) nie nie nie nie
dudek (Upupa epops) nie tak tak nie
dymówka (Hirundo rustica) nie tak tak nie
dzierlatka (Galerida cristata) nie tak tak nie
dzierzba czarnoczelna (Lanius minor) nie nie nie nie
dzierzba pustynna (Lanius isabellinus) nie nie nie nie
dzierzba rudog?owa (Lanius senator) nie nie nie nie
dzi?cio? bia?ogrzbiety (Dendrocopos leucotos) nie nie nie nie
dzi?cio? bia?oszyi (Dendrocopos syriacus) nie nie nie nie
dzi?cio? czarny (Dryocopus martius) nie tak tak nie
dzi?cio? du?y (Dendrocopos major) nie tak tak nie
dzi?cio? ?redni (Dendrocopos medius) nie tak tak nie
dzi?cio? trójpalczasty (Picoides tridactylus) nie nie nie nie
dzi?cio? zielonosiwy (Picus canus) nie tak tak nie
dzi?cio? zielony (Picus viridis) nie tak tak nie
dzi?cio?ek (Dendrocopos minor) nie tak tak nie
dziwonia (Carpodacus erythrinus) nie tak tak nie
dzwoniec (Carduelis chloris) nie tak tak nie
edredon (Somateria mollissima) nie nie nie nie
flaming ró?owy (Phoenicopterus roseus) nie tak tak nie
fulmar (Fulmarus glacialis) nie nie nie nie
gado?er (Circaetus gallicus) nie nie nie nie
gajówka (Sylvia borin) nie nie nie nie
gawron (Corvus frugilegus) nie tak tak nie
g?go? (Bucephala clangula) nie tak tak nie
g?siorek (Lanius collurio) nie tak tak nie
g?gawa (Anser anser) nie tak tak nie
g?siówka egipska (Alopochen aegyptiaca) nie tak tak nie
g?? bia?oczelna (Anser albifrons) nie tak tak nie
g?? krótkodzioba (Anser brachyrhynchus) nie nie nie nie
g?? ma?a (Anser erythropus) nie nie nie nie
g?? zbo?owa (Anser fabalis) nie tak tak nie
gil (Pyrrhula pyrrhula) nie tak tak nie
g?owienka (Aythya ferina) nie tak tak nie
g?uptak (Morus bassanus) nie nie nie nie
g?uszec (Tetrao urogallus) nie nie nie nie
g?uszek (Emberiza cia) nie nie nie nie
go??b miejski (Columba livia forma urbana) nie tak tak nie
górniczek (Eremophila alpestris) nie nie nie nie
grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) nie tak tak nie
grzywacz (Columba palumbus) nie tak tak nie
he?miatka (Netta rufina) nie tak tak nie
hubara arabska (Chlamydotis macqueenii) nie nie nie nie
ibis kasztanowaty (Plegadis falcinellus) nie nie nie nie
jarz?bek (Bonasa bonasia) nie nie nie nie
jarz?batka (Sylvia nisoria) nie tak tak nie
jaskó?ka rudawa (Cecropis daurica) nie nie nie nie
jastrz?b (Accipiter gentilis) nie nie nie nie
jemio?uszka (Bombycilla garrulus) nie tak tak nie
jer (Fringilla montifringilla) nie tak tak nie
jerzyk (Apus apus) nie nie nie nie
jerzyk alpejski (Tachymarptis melba) nie nie nie nie
junko (Junco hyemalis) nie nie nie nie
kalandra bia?oskrzyd?a (Melanocorypha leucoptera) nie nie nie nie
kalandra czarna (Melanocorypha yeltoniensis) nie nie nie nie
kalandra szara (Melanocorypha calandra) nie nie nie nie
kamieniuszka (Histrionicus histrionicus) nie nie nie nie
kamusznik (Arenaria interpres) nie tak tak nie
kania czarna (Milvus migrans) nie tak tak nie
kania ruda (Milvus milvus) nie tak tak nie
kaniuk (Elanus caeruleus) nie nie nie nie
kapturka (Sylvia atricapilla) nie tak tak nie
karliczka (Porzana pusilla) nie nie nie nie
kawka (Corvus monedula) nie tak tak nie
kazarka rdzawa (Tadorna ferruginea) nie tak tak nie
kl?skawka (Saxicola rubicola) nie tak tak nie
kl?skawka syberyjska (Saxicola maurus) nie nie nie nie
kobczyk (Falco vespertinus) nie nie nie nie
kobuz (Falco subbuteo) nie nie nie nie
kokoszka (Gallinula chloropus) nie tak tak nie
kopciuszek (Phoenicurus ochruros) nie tak tak nie
kormoran (Phalacrocorax carbo) nie tak tak nie
kormoran czubaty (Phalacrocorax aristotelis) nie tak tak nie
kormoran ma?y (Phalacrocorax pygmeus) nie tak tak nie
kos (Turdus merula) nie tak tak nie
kowalik (Sitta europaea) nie tak tak nie
krakwa (Anas strepera) nie tak tak nie
kraska (Coracias garrulus) nie tak tak nie
kr?tog?ów (Jynx torquilla) nie tak tak nie
krogulec (Accipiter nisus) nie tak tak nie
krogulec krótkonogi (Accipiter brevipes) nie nie nie nie
kropiatka (Porzana porzana) nie nie nie nie
kruk (Corvus corax) nie tak tak nie
krwawodziób (Tringa totanus) nie nie nie nie
krzy?odziób modrzewiowy (Loxia leucoptera) nie nie nie nie
krzy?odziób sosnowy (Loxia pytyopsittacus) nie nie nie nie
krzy?odziób ?wierkowy (Loxia curvirostra) nie nie nie nie
krzy?ówka (Anas platyrhynchos) nie tak tak nie
kszyk (Gallinago gallinago) nie tak tak nie
kuku?ka (Cuculus canorus) nie tak tak nie
kuku?ka czubata (Clamator glandarius) nie nie nie nie
kulczyk (Serinus serinus) nie tak tak nie
kulik cienkodzioby (Numenius tenuirostris) nie nie nie nie
kulik mniejszy (Numenius phaeopus) nie tak tak nie
kulik wielki (Numenius arquata) nie tak tak nie
kulon (Burhinus oedicnemus) nie tak tak nie
kurhannik (Buteo rufinus) nie nie nie nie
kuropatwa (Perdix perdix) nie tak tak nie
kwiczo? (Turdus pilaris) nie tak tak nie
kwokacz (Tringa nebularia) nie tak tak nie
lelek (Caprimulgus europaeus) nie nie nie nie
lerka (Lullula arborea) nie nie nie nie
lodowiec (Gavia immer) nie nie nie nie
lodówka (Clangula hyemalis) nie nie nie nie
?ab?d? czarnodzioby (Cygnus columbianus) nie nie nie nie
?ab?d? krzykliwy (Cygnus cygnus) nie tak tak nie
?ab?d? niemy (Cygnus olor) nie tak tak nie
??czak (Tringa glareola) nie tak tak nie
?ozówka (Acrocephalus palustris) nie tak tak nie
?uskowiec (Pinicola enucleator) nie nie nie nie
?yska (Fulica atra) nie tak tak nie
makol?gwa (Carduelis cannabina) nie tak tak nie
mandarynka (Aix galericulata) nie tak tak nie
markaczka (Melanitta nigra) nie nie nie nie
markaczka ameryka?ska (Melanitta americana) nie nie nie nie
maskonur (Fratercula arctica) nie nie nie nie
mazurek (Passer montanus) nie tak tak nie
mewa bia?og?owa (Larus cachinnans) nie nie nie nie
mewa blada (Larus hyperboreus) nie nie nie nie
mewa cienkodzioba (Larus genei) nie nie nie nie
mewa czarnog?owa (Larus melanocephalus) nie nie nie nie
mewa delawarska (Larus delawarensis) nie nie nie nie
mewa karaibska (Larus atricilla) nie nie nie nie
mewa ma?a (Hydrocoloeus minutus) nie nie nie nie
mewa modrodzioba (Pagophila eburnea) nie nie nie nie
mewa obro?na (Larus sabini) nie nie nie nie
mewa polarna (Larus glaucoides) nie nie nie nie
mewa popielata (Larus smithsonianus) nie nie nie nie
mewa roma?ska (Larus michahellis) nie nie nie nie
mewa ró?owa (Rhodostethia rosea) nie nie nie nie
mewa siod?ata (Larus marinus) nie tak tak nie
mewa siwa (Larus canus) nie nie nie nie
mewa srebrzysta (Larus argentatus) nie nie nie nie
mewa trójpalczasta (Rissa tridactyla) nie nie nie nie
mewa ?ó?tonoga (Larus fuscus) nie tak tak nie
modraczek (Tarsiger cyanurus) nie nie nie nie
modraszka (Cyanistes caeruleus) nie tak tak nie
mornel (Charadrius morinellus) nie nie nie nie
mucho?ówka bia?oszyja (Ficedula albicollis) nie tak tak nie
mucho?ówka ma?a (Ficedula parva) nie nie nie nie
mucho?ówka szara (Muscicapa striata) nie tak tak nie
mucho?ówka ?a?obna (Ficedula hypoleuca) nie tak tak nie
mysikrólik (Regulus regulus) nie tak tak nie
myszo?ów (Buteo buteo) nie tak tak nie
myszo?ów w?ochaty (Buteo lagopus) nie tak tak nie
nagórnik (Monticola saxatilis) nie nie nie nie
nawa?nik burzowy (Hydrobates pelagicus) nie nie nie nie
nawa?nik du?y (Oceanodroma leucorhoa) nie nie nie nie
nur bia?odzioby (Gavia adamsii) nie nie nie nie
nur czarnoszyi (Gavia arctica) nie nie nie nie
nur rdzawoszyi (Gavia stellata) nie nie nie nie
nurnik (Cepphus grylle) nie nie nie nie
nurog?? (Mergus merganser) nie tak tak nie
nurzyk (Uria aalge) nie nie nie nie
nurzyk polarny (Uria lomvia) nie nie nie nie
oceannik ?ó?top?etwy (Oceanites oceanicus) nie nie nie nie
ogorza?ka (Aythya marila) nie nie nie nie
ogorza?ka ma?a (Aythya affinis) nie nie nie nie
ohar (Tadorna tadorna) nie tak tak nie
oknówka (Delichon urbicum) nie tak tak nie
orlica (Larus ichthyaetus) nie nie nie nie
orlik grubodzioby (Aquila clanga) nie nie nie nie
orlik krzykliwy (Aquila pomarina) nie nie nie nie
or?os?p (Gypaetus barbatus) nie nie nie nie
ortolan (Emberiza hortulana) nie tak tak nie
orzechówka (Nucifraga caryocatactes) nie tak tak nie
orze? cesarski (Aquila heliaca) nie nie nie nie
orze? przedni (Aquila chrysaetos) nie nie nie nie
orze? stepowy (Aquila nipalensis) nie nie nie nie
orze?ek (Aquila pennata) nie nie nie nie
osetnik (Serinus citrinella) nie nie nie nie
ostrygojad (Haematopus ostralegus) nie tak tak nie
pardwa mszarna (Lagopus lagopus) nie nie nie nie
pasterz (Sturnus roseus) nie tak tak nie
paszkot (Turdus viscivorus) nie tak tak nie
pelikan k?dzierzawy (Pelecanus crispus) nie tak tak nie
pelikan ró?owy (Pelecanus onocrotalus) nie tak tak nie
pe?zacz le?ny (Certhia familiaris) nie tak tak nie
pe?zacz ogrodowy (Certhia brachydactyla) nie tak tak nie
perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) nie nie nie nie
perkoz grubodzioby (Podilymbus podiceps) nie nie nie nie
perkoz rdzawoszyi (Podiceps grisegena) nie nie nie nie
perkoz rogaty (Podiceps auritus) nie nie nie nie
perkozek (Tachybaptus ruficollis) nie tak tak nie
piaskowiec (Calidris alba) nie tak tak nie
piecuszek ( Phylloscopus trochilus) nie tak tak nie
pieg?a (Sylvia curruca) nie tak tak nie
pierwiosnek (Phylloscopus collybita) nie tak tak nie
pleszka (Phoenicurus phoenicurus) nie tak tak nie
pliszka cytrynowa (Motacilla citreola) nie nie nie nie
pliszka górska (Motacilla cinerea) nie tak tak nie
pliszka siwa (Motacilla alba) nie tak tak nie
pliszka ?ó?ta (Motacilla flava) nie tak tak nie
pluszcz (Cinclus cinclus) nie tak tak nie
p?askonos (Anas clypeata) nie tak tak nie
p?atkonóg p?askodzioby (Phalaropus fulicarius) nie nie nie nie
p?atkonóg szyd?odzioby (Phalaropus lobatus) nie nie nie nie
p?ochacz halny (Prunella collaris) nie tak tak nie
p?ochacz syberyjski (Prunella montanella) nie nie nie nie
p?omykówka (Tyto alba) nie nie nie nie
podgorza?ka (Aythya nyroca) nie nie nie nie
podró?niczek (Luscinia svecica) nie tak tak nie
pokl?skwa (Saxicola rubetra) nie tak tak nie
pokrzewka aksamitna (Sylvia melanocephala) nie tak tak nie
pokrzewka w?sata (Sylvia cantillans) nie nie nie nie
pokrzywnica (Prunella modularis) nie tak tak nie
pomurnik (Tichodroma muraria) nie nie nie nie
po?wierka (Calcarius lapponicus) nie nie nie nie
potrzeszcz (Emberiza calandra) nie tak tak nie
potrzos (Emberiza schoeniclus) nie tak tak nie
pójd?ka (Athene noctua) nie tak tak nie
przepiórka (Coturnix coturnix) nie nie nie nie
puchacz (Bubo bubo) nie nie nie nie
pustu?eczka (Falco naumanni) nie tak tak nie
pustu?ka (Falco tinnunculus) nie nie nie nie
pustynnik (Syrrhaptes paradoxus) nie nie nie nie
puszczyk (Strix aluco) nie nie nie nie
puszczyk mszarny (Strix nebulosa) nie nie nie nie
puszczyk uralski (Strix uralensis) nie nie nie nie
raniuszek (Aegithalos caudatus) nie tak tak nie
raróg (Falco cherrug) nie nie nie nie
remiz (Remiz pendulinus) nie tak tak nie
rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus) nie nie nie nie
ro?eniec (Anas acuta) nie nie nie nie
rudzik (Erithacus rubecula) nie tak tak nie
rybaczek srokaty (Ceryle rudis) nie tak tak nie
rybitwa bia?oczelna (Sternula albifrons) nie nie nie nie
rybitwa bia?oskrzyd?a (Chlidonias leucopterus) nie nie nie nie
rybitwa bia?ow?sa (Chlidonias hybrida) nie nie nie nie
rybitwa czarna (Chlidonias niger) nie nie nie nie
rybitwa czubata (Sterna sandvicensis) nie nie nie nie
rybitwa krótkodzioba (Gelochelidon nilotica) nie nie nie nie
rybitwa popielata (Sterna paradisaea) nie nie nie nie
rybitwa ró?owa (Sterna dougallii) nie nie nie nie
rybitwa rzeczna (Sterna hirundo) nie tak tak nie
rybitwa wielkodzioba (Hydroprogne caspia) nie nie nie nie
rybo?ów (Pandion haliaetus) nie tak tak nie
rycyk (Limosa limosa) nie tak tak nie
rzepo?uch (Carduelis flavirostris) nie tak tak nie
samotnik (Tringa ochropus) nie tak tak nie
s?p kasztanowaty (Aegypius monachus) nie nie nie nie
s?p p?owy (Gyps fulvus) nie tak tak nie
sierpówka (Streptopelia decaocto) nie tak tak nie
sieweczka d?ugonoga (Charadrius asiaticus) nie nie nie nie
sieweczka mongolska (Charadrius mongolus) nie nie nie nie
sieweczka morska (Charadrius alexandrinus) nie tak tak nie
sieweczka obro?na (Charadrius hiaticula) nie tak tak nie
sieweczka pustynna (Charadrius leschenaultii) nie nie nie nie
sieweczka rzeczna (Charadrius dubius) nie tak tak nie
siewka szara (Pluvialis dominica) nie nie nie nie
siewka z?ota (Pluvialis apricaria) nie nie nie nie
siewka z?otawa (Pluvialis fulva) nie nie nie nie
siewnica (Pluvialis squatarola) nie tak tak nie
sikora lazurowa (Cyanistes cyanus) nie nie nie nie
sikora uboga (Poecile palustris) nie tak tak nie
siniak (Columba oenas) nie nie nie nie
siwerniak (Anthus spinoletta) nie nie nie nie
skowronek (Alauda arvensis) nie tak tak nie
skowro?czyk krótkopalcowy (Calandrella brachydactyla) nie nie nie nie
s?onka (Scolopax rusticola) nie nie nie nie
s?owik rdzawy (Luscinia megarhynchos) nie tak tak nie
s?owik syberyjski (Luscinia sibilans) nie nie nie nie
s?owik szary (Luscinia luscinia) nie tak tak nie
sokó? skalny (Falco eleonorae) nie nie nie nie
sokó? w?drowny (Falco peregrinus) nie nie nie nie
sosnówka (Periparus ater) nie tak tak nie
sowa jarz?bata (Surnia ulula) nie nie nie nie
sowa ?nie?na (Bubo scandiacus) nie nie nie nie
sójka (Garrulus glandarius) nie tak tak nie
sójka syberyjska (sójka syberyjska ) nie nie nie nie
sóweczka (Glaucidium passerinum) nie nie nie nie
sroka (Pica pica) nie tak tak nie
srokosz (Lanius excubitor) nie tak tak nie
sterniczka (Oxyura leucocephala) nie nie nie nie
sterniczka jamajska (Oxyura jamaicensis) nie nie nie nie
strepet (Tetrax tetrax) nie nie nie nie
strumieniówka (Locustella fluviatilis) nie nie nie nie
strzy?yk (Troglodytes troglodytes) nie nie nie nie
syczek (Otus scops) nie tak tak nie
szablodziób (Recurvirostra avosetta) nie tak tak nie
szczud?ak (Himantopus himantopus) nie tak tak nie
szczygie? (Carduelis carduelis) nie tak tak nie
szlachar (Mergus serrator) nie nie nie nie
szlamiec d?ugodzioby (Limnodromus scolopaceus) nie nie nie nie
szlamnik (Limosa lapponica) nie tak tak nie
szpak (Sturnus vulgaris) nie tak tak nie
?cierwnik (Neophron percnopterus) nie nie nie nie
?lepowron (Nycticorax nycticorax) nie tak tak nie
?mieszka (Larus ridibundus) nie tak tak nie
?niegu?a (Plectrophenax nivalis) nie nie nie nie
?nie?ka (Montifringilla nivalis) nie nie nie nie
?nie?yca ma?a (Chen rossii) nie nie nie nie
?piewak (Turdus philomelos) nie nie nie nie
?wiergotek drzewny (Anthus trivialis) nie nie nie nie
?wiergotek ??kowy (Anthus pratensis) nie tak tak nie
?wiergotek nadmorski (Anthus petrosus) nie tak tak nie
?wiergotek polny (Anthus campestris) nie nie nie nie
?wiergotek rdzawogard?y (Anthus cervinus) nie nie nie nie
?wiergotek szponiasty (Anthus richardi) nie nie nie nie
?wiergotek tajgowy (Anthus hodgsoni) nie nie nie nie
?wiergotek tundrowy (Anthus gustavi) nie nie nie nie
?wierszczak (Locustella naevia) nie tak tak nie
?wierszczak melodyjny (Locustella certhiola) nie nie nie nie
?wistun (Anas penelope) nie nie nie nie
?wistun ameryka?ski (Mareca americana) nie nie nie nie
?wistunka a?tajska (Phylloscopus humei) nie nie nie nie
?wistunka brunatna (Phylloscopus fuscatus) nie nie nie nie
?wistunka górska (Phylloscopus bonelli) nie nie nie nie
?wistunka grubodzioba (Phylloscopus schwarzi) nie nie nie nie
?wistunka iberyjska (Phylloscopus ibericus) nie nie nie nie
?wistunka le?na (Phylloscopus sibilatrix) nie nie nie nie
?wistunka pó?nocna (Phylloscopus borealis) nie nie nie nie
?wistunka z?otawa (Phylloscopus proregulus) nie nie nie nie
?wistunka ?ó?tawa (Phylloscopus inornatus) nie nie nie nie
tamaryszka (Acrocephalus melanopogon) nie nie nie nie
terekia (Xenus cinereus) nie tak tak nie
trzciniak (Acrocephalus arundinaceus) nie tak tak nie
trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus) nie tak tak nie
trzcinniczek kaspijski (Acrocephalus agricola) nie nie nie nie
trzmielojad (Pernis apivorus) nie nie nie nie
trznadel (Emberiza citrinella) nie tak tak nie
trznadel bia?og?owy (Emberiza leucocephalos) nie nie nie nie
trznadel czarnog?owy (Emberiza melanocephala) nie nie nie nie
trznadel czubaty (Emberiza rustica) nie nie nie nie
trznadel z?otawy (Emberiza aureola) nie nie nie nie
trznadelek (Emberiza pusilla) nie nie nie nie
turkan (Somateria spectabilis) nie tak tak nie
turkawka (Streptopelia turtur) nie nie nie nie
turkawka wschodnia (Streptopelia orientalis) nie tak tak nie
uhla (Melanitta fusca) nie tak tak nie
uhla ameryka?ska (Melanitta deglandi) nie nie nie nie
uhla pstrodzioba (Melanitta perspicillata) nie nie nie nie
uszatka (Asio otus) nie tak tak nie
uszatka b?otna (Asio flammeus) nie nie nie nie
warz?cha (Platalea leucorodia) nie tak tak nie
w?satka (Panurus biarmicus) nie nie nie nie
wieszczek (Pyrrhocorax graculus) nie tak tak nie
wilga (Oriolus oriolus) nie tak tak nie
wireonek czerwonooki (Vireo olivaceus) nie nie nie nie
w?ochatka (Aegolius funereus) nie nie nie nie
wodniczka (Acrocephalus paludicola) nie nie nie nie
wodnik (Rallus aquaticus) nie tak tak nie
wójcik (Phylloscopus trochiloides) nie nie nie nie
wrona siwa (Corvus cornix) nie tak tak nie
wróbel (Passer domesticus) nie tak tak nie
wróbel skalny (Petronia petronia) nie nie nie nie
wydrzyk d?ugosterny (Stercorarius longicaudus) nie nie nie nie
wydrzyk ostrosterny (Stercorarius parasiticus) nie nie nie nie
wydrzyk t?posterny (Stercorarius pomarinus) nie nie nie nie
wydrzyk wielki (Stercorarius skua) nie nie nie nie
zaganiacz (Hippolais icterina) nie tak tak nie
zaganiacz szczebiotliwy (Hippolais polyglotta) nie nie nie nie
zaro?lówka (Acrocephalus dumetorum) nie nie nie nie
zausznik (Podiceps nigricollis) nie tak tak nie
zielonka (Porzana parva) nie nie nie nie
zi?ba (Fringilla coelebs) nie tak tak nie
zimorodek (Alcedo atthis) nie tak tak nie
zniczek (Regulus ignicapilla) nie tak tak nie
?o?na (Merops apiaster) nie tak tak nie
?uraw (Grus grus) nie tak tak nie
?uraw stepowy (Grus virgo) nie tak tak nie
?wirowiec ??kowy (Glareola pratincola) nie nie nie nie
?wirowiec stepowy (Glareola nordmanni) nie nie nie nie
 

kontakt: galeria@ptaki-foto.pl

Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 14

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group designed by szpak