Strona główna   Galeria      Szukaj   Listy gatunkowe   OTOP   Testy   Atlas Ptaków   Forum   Użytkownicy   Rejestracja   Zaloguj   Regulamin   FAQ   UWAGA cookie!
Listy gatunkowe użytkownika sirkt
>>Polska<<
Polska 2019
Polska 2018
Polska 2017
Polska 2016
Polska 2015
Polska 2013
Polska 2014
Polska 2012
Polska 2011
?wiat
Gatunek Zaobserwowany Wykryty Sfotografowany Słyszany
alczyk (Alle alle) nie nie nie nie
alka (Alca torda) nie nie nie nie
batalion (Philomachus pugnax) tak nie nie nie
ba?ant (Phasianus colchicus) tak nie nie nie
b?czek (Ixobrychus minutus) nie nie nie nie
b?k (Botaurus stellaris) tak nie nie nie
bekasik (Lymnocryptes minimus) nie nie nie nie
bernikla bia?olica (Branta leucopsis) tak nie nie nie
bernikla kanadyjska (Branta canadensis) tak nie nie nie
bernikla obro?na (Branta bernicla) tak nie nie nie
bernikla rdzawoszyja (Branta ruficollis) nie nie nie nie
bia?orzytka (Oenanthe oenanthe) tak nie nie nie
bia?orzytka p?owa (Oenanthe isabellina) nie nie nie nie
bia?orzytka pstra (Oenanthe pleschanka) nie nie nie nie
bia?orzytka pustynna (Oenanthe deserti) nie nie nie nie
bia?orzytka rdzawa (Oenanthe hispanica) nie nie nie nie
bia?orzytka saharyjska (Oenanthe leucopyga) nie nie nie nie
bia?ozór (Falco rusticolus) nie nie nie nie
biegus arktyczny (Calidris melanotos) nie nie nie nie
biegus bia?orzytny (Calidris fuscicollis) nie nie nie nie
biegus d?ugoskrzyd?y (Calidris bairdii) nie nie nie nie
biegus kar?owaty (Calidris minutilla) nie nie nie nie
biegus krzywodzioby (Calidris ferruginea) nie nie nie nie
biegus malutki (Calidris minuta) tak nie nie nie
biegus ma?y (Calidris temminckii) nie nie nie nie
biegus morski (Calidris maritima) nie nie nie nie
biegus p?askodzioby (Limicola falcinellus) nie nie nie nie
biegus p?owy (Tryngites subruficollis) nie nie nie nie
biegus rdzawy (Calidris canutus) tak nie nie nie
biegus tundrowy (Calidris pusilla) nie nie nie nie
biegus wielki (Calidris tenuirostris) nie nie nie nie
biegus zmienny (Calidris alpina) tak nie nie nie
bielaczek (Mergus albellus) tak nie nie nie
bielik (Haliaeetus albicilla) tak nie nie nie
bielik wschodni (Haliaeetus leucoryphus) nie nie nie nie
birginiak (Polysticta stelleri) nie nie nie nie
b?otniak ??kowy (Circus pygargus) tak nie nie nie
b?otniak stawowy (Circus aeruginosus) tak nie nie nie
b?otniak stepowy (Circus macrourus) nie nie nie nie
b?otniak zbo?owy (Circus cyaneus) tak nie nie nie
bocian bia?y (Ciconia ciconia) tak nie nie nie
bocian czarny (Ciconia nigra) tak nie nie nie
bogatka (Parus major) tak nie nie nie
brodziec piegowaty (Tringa melanoleuca) nie nie nie nie
brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos) tak nie nie nie
brodziec plamisty (Actitis macularius) nie nie nie nie
brodziec p?awny (Tringa stagnatilis) nie nie nie nie
brodziec ?niady (Tringa erythropus) tak nie nie nie
brodziec ?ó?tonogi (Tringa flavipes) nie nie nie nie
brzegówka (Riparia riparia) tak nie nie nie
brz?czka (Locustella luscinioides) tak nie nie nie
burzyk balearski (Puffinus mauretanicus) nie nie nie nie
burzyk szary (Puffinus griseus) nie nie nie nie
burzyk ?ó?todzioby (Calonectris diomedea) nie nie nie nie
cierlik (Emberiza cirlus) nie nie nie nie
cierniówka (Sylvia communis) tak nie nie nie
cietrzew (Tetrao tetrix) tak nie nie nie
cyraneczka (Anas crecca) tak nie nie nie
cyraneczka karoli?ska (Anas carolinensis) nie nie nie nie
cyranka (Anas querquedula) tak nie nie nie
cyranka modroskrzyd?a (Anas discors) nie nie nie nie
czajka (Vanellus vanellus) tak nie nie nie
czajka stepowa (Vanellus leucurus) nie nie nie nie
czajka towarzyska (Vanellus gregarius) nie nie nie nie
czapla bia?a (Egretta alba) tak nie nie nie
czapla modronosa (Ardeola ralloides) nie nie nie nie
czapla nadobna (Egretta garzetta) nie nie nie nie
czapla purpurowa (Ardea purpurea) nie nie nie nie
czapla siwa (Ardea cinerea) tak nie nie nie
czapla z?otawa (Bubulcus ibis) nie nie nie nie
czarnog?ówka (Poecile montanus) tak nie nie nie
czarnowron (Corvus corone) nie nie nie nie
czeczotka (Carduelis flammea) tak nie nie nie
czeczotka tundrowa (Carduelis hornemanni) nie nie nie nie
czernica (Aythya fuligula) tak nie nie nie
czerniczka (Aythya collaris) nie nie nie nie
czubatka (Lophophanes cristatus) tak nie nie nie
czy? (Carduelis spinus) tak nie nie nie
derkacz (Crex crex) tak nie nie nie
drop (Otis tarda) nie nie nie nie
drozd czarnogard?y (Turdus atrogularis) nie nie nie nie
drozd obro?ny (Turdus torquatus) tak nie nie nie
drozd oliwkowy (Turdus obscurus) nie nie nie nie
drozd rdzawogard?y (Turdus ruficollis) nie nie nie nie
drozd rdzawoskrzyd?y (Turdus eunomus) nie nie nie nie
drozd rdzawy (Turdus naumanni) nie nie nie nie
drozdo? ciemny (Zoothera sibirica) nie nie nie nie
drozdo? pstry (Zoothera dauma) nie nie nie nie
dro?dzik (Turdus iliacus) tak nie nie nie
drzemlik (Falco columbarius) nie nie nie nie
dubelt (Gallinago media) nie nie nie nie
dudek (Upupa epops) tak nie nie nie
dymówka (Hirundo rustica) tak nie nie nie
dzierlatka (Galerida cristata) tak nie nie nie
dzierzba czarnoczelna (Lanius minor) nie nie nie nie
dzierzba pustynna (Lanius isabellinus) nie nie nie nie
dzierzba rudog?owa (Lanius senator) nie nie nie nie
dzi?cio? bia?ogrzbiety (Dendrocopos leucotos) nie nie nie nie
dzi?cio? bia?oszyi (Dendrocopos syriacus) nie nie nie nie
dzi?cio? czarny (Dryocopus martius) tak nie nie nie
dzi?cio? du?y (Dendrocopos major) tak nie nie nie
dzi?cio? ?redni (Dendrocopos medius) tak nie nie nie
dzi?cio? trójpalczasty (Picoides tridactylus) tak nie nie nie
dzi?cio? zielonosiwy (Picus canus) nie nie nie nie
dzi?cio? zielony (Picus viridis) tak nie nie nie
dzi?cio?ek (Dendrocopos minor) tak nie nie nie
dziwonia (Carpodacus erythrinus) tak nie nie nie
dzwoniec (Carduelis chloris) tak nie nie nie
edredon (Somateria mollissima) tak nie nie nie
flaming ró?owy (Phoenicopterus roseus) nie nie nie nie
fulmar (Fulmarus glacialis) nie nie nie nie
gado?er (Circaetus gallicus) nie nie nie nie
gajówka (Sylvia borin) tak nie nie nie
gawron (Corvus frugilegus) tak nie nie nie
g?go? (Bucephala clangula) tak nie nie nie
g?siorek (Lanius collurio) tak nie nie nie
g?gawa (Anser anser) tak nie nie nie
g?siówka egipska (Alopochen aegyptiaca) tak nie nie nie
g?? bia?oczelna (Anser albifrons) tak nie nie nie
g?? krótkodzioba (Anser brachyrhynchus) nie nie nie nie
g?? ma?a (Anser erythropus) nie nie nie nie
g?? zbo?owa (Anser fabalis) tak nie nie nie
gil (Pyrrhula pyrrhula) tak nie nie nie
g?owienka (Aythya ferina) tak nie nie nie
g?uptak (Morus bassanus) nie nie nie nie
g?uszec (Tetrao urogallus) nie nie nie nie
g?uszek (Emberiza cia) nie nie nie nie
go??b miejski (Columba livia forma urbana) tak nie nie nie
górniczek (Eremophila alpestris) nie nie nie nie
grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) tak nie nie nie
grzywacz (Columba palumbus) tak nie nie nie
he?miatka (Netta rufina) tak nie nie nie
hubara arabska (Chlamydotis macqueenii) nie nie nie nie
ibis kasztanowaty (Plegadis falcinellus) nie nie nie nie
jarz?bek (Bonasa bonasia) tak nie nie nie
jarz?batka (Sylvia nisoria) tak nie nie nie
jaskó?ka rudawa (Cecropis daurica) nie nie nie nie
jastrz?b (Accipiter gentilis) tak nie nie nie
jemio?uszka (Bombycilla garrulus) tak nie nie nie
jer (Fringilla montifringilla) tak nie nie nie
jerzyk (Apus apus) tak nie nie nie
jerzyk alpejski (Tachymarptis melba) nie nie nie nie
junko (Junco hyemalis) nie nie nie nie
kalandra bia?oskrzyd?a (Melanocorypha leucoptera) nie nie nie nie
kalandra czarna (Melanocorypha yeltoniensis) nie nie nie nie
kalandra szara (Melanocorypha calandra) nie nie nie nie
kamieniuszka (Histrionicus histrionicus) nie nie nie nie
kamusznik (Arenaria interpres) tak nie nie nie
kania czarna (Milvus migrans) tak nie nie nie
kania ruda (Milvus milvus) tak nie nie nie
kaniuk (Elanus caeruleus) nie nie nie nie
kapturka (Sylvia atricapilla) tak nie nie nie
karliczka (Porzana pusilla) nie nie nie nie
kawka (Corvus monedula) tak nie nie nie
kazarka rdzawa (Tadorna ferruginea) nie nie nie nie
kl?skawka (Saxicola rubicola) tak nie nie nie
kl?skawka syberyjska (Saxicola maurus) nie nie nie nie
kobczyk (Falco vespertinus) nie nie nie nie
kobuz (Falco subbuteo) tak nie nie nie
kokoszka (Gallinula chloropus) tak nie nie nie
kopciuszek (Phoenicurus ochruros) tak nie nie nie
kormoran (Phalacrocorax carbo) tak nie nie nie
kormoran czubaty (Phalacrocorax aristotelis) nie nie nie nie
kormoran ma?y (Phalacrocorax pygmeus) nie nie nie nie
kos (Turdus merula) tak nie nie nie
kowalik (Sitta europaea) tak nie nie nie
krakwa (Anas strepera) tak nie nie nie
kraska (Coracias garrulus) nie nie nie nie
kr?tog?ów (Jynx torquilla) tak nie nie nie
krogulec (Accipiter nisus) tak nie nie nie
krogulec krótkonogi (Accipiter brevipes) nie nie nie nie
kropiatka (Porzana porzana) tak nie nie nie
kruk (Corvus corax) tak nie nie nie
krwawodziób (Tringa totanus) tak nie nie nie
krzy?odziób modrzewiowy (Loxia leucoptera) nie nie nie nie
krzy?odziób sosnowy (Loxia pytyopsittacus) nie nie nie nie
krzy?odziób ?wierkowy (Loxia curvirostra) tak nie nie nie
krzy?ówka (Anas platyrhynchos) tak nie nie nie
kszyk (Gallinago gallinago) tak nie nie nie
kuku?ka (Cuculus canorus) tak nie nie nie
kuku?ka czubata (Clamator glandarius) nie nie nie nie
kulczyk (Serinus serinus) tak nie nie nie
kulik cienkodzioby (Numenius tenuirostris) nie nie nie nie
kulik mniejszy (Numenius phaeopus) nie nie nie nie
kulik wielki (Numenius arquata) tak nie nie nie
kulon (Burhinus oedicnemus) nie nie nie nie
kurhannik (Buteo rufinus) nie nie nie nie
kuropatwa (Perdix perdix) tak nie nie nie
kwiczo? (Turdus pilaris) tak nie nie nie
kwokacz (Tringa nebularia) tak nie nie nie
lelek (Caprimulgus europaeus) nie nie nie nie
lerka (Lullula arborea) nie nie nie nie
lodowiec (Gavia immer) nie nie nie nie
lodówka (Clangula hyemalis) tak nie nie nie
?ab?d? czarnodzioby (Cygnus columbianus) nie nie nie nie
?ab?d? krzykliwy (Cygnus cygnus) tak nie nie nie
?ab?d? niemy (Cygnus olor) tak nie nie nie
??czak (Tringa glareola) tak nie nie nie
?ozówka (Acrocephalus palustris) tak nie nie nie
?uskowiec (Pinicola enucleator) nie nie nie nie
?yska (Fulica atra) tak nie nie nie
makol?gwa (Carduelis cannabina) tak nie nie nie
mandarynka (Aix galericulata) tak nie nie nie
markaczka (Melanitta nigra) tak nie nie nie
markaczka ameryka?ska (Melanitta americana) nie nie nie nie
maskonur (Fratercula arctica) nie nie nie nie
mazurek (Passer montanus) tak nie nie nie
mewa bia?og?owa (Larus cachinnans) nie nie nie nie
mewa blada (Larus hyperboreus) nie nie nie nie
mewa cienkodzioba (Larus genei) nie nie nie nie
mewa czarnog?owa (Larus melanocephalus) nie nie nie nie
mewa delawarska (Larus delawarensis) nie nie nie nie
mewa karaibska (Larus atricilla) nie nie nie nie
mewa ma?a (Hydrocoloeus minutus) tak nie nie nie
mewa modrodzioba (Pagophila eburnea) nie nie nie nie
mewa obro?na (Larus sabini) nie nie nie nie
mewa polarna (Larus glaucoides) nie nie nie nie
mewa popielata (Larus smithsonianus) nie nie nie nie
mewa roma?ska (Larus michahellis) nie nie nie nie
mewa ró?owa (Rhodostethia rosea) nie nie nie nie
mewa siod?ata (Larus marinus) tak nie nie nie
mewa siwa (Larus canus) tak nie nie nie
mewa srebrzysta (Larus argentatus) tak nie nie nie
mewa trójpalczasta (Rissa tridactyla) nie nie nie nie
mewa ?ó?tonoga (Larus fuscus) nie nie nie nie
modraczek (Tarsiger cyanurus) nie nie nie nie
modraszka (Cyanistes caeruleus) tak nie nie nie
mornel (Charadrius morinellus) nie nie nie nie
mucho?ówka bia?oszyja (Ficedula albicollis) nie nie nie nie
mucho?ówka ma?a (Ficedula parva) nie nie nie nie
mucho?ówka szara (Muscicapa striata) tak nie nie nie
mucho?ówka ?a?obna (Ficedula hypoleuca) tak nie nie nie
mysikrólik (Regulus regulus) tak nie nie nie
myszo?ów (Buteo buteo) tak nie nie nie
myszo?ów w?ochaty (Buteo lagopus) tak nie nie nie
nagórnik (Monticola saxatilis) nie nie nie nie
nawa?nik burzowy (Hydrobates pelagicus) nie nie nie nie
nawa?nik du?y (Oceanodroma leucorhoa) nie nie nie nie
nur bia?odzioby (Gavia adamsii) nie nie nie nie
nur czarnoszyi (Gavia arctica) nie nie nie nie
nur rdzawoszyi (Gavia stellata) tak nie nie nie
nurnik (Cepphus grylle) nie nie nie nie
nurog?? (Mergus merganser) tak nie nie nie
nurzyk (Uria aalge) nie nie nie nie
nurzyk polarny (Uria lomvia) nie nie nie nie
oceannik ?ó?top?etwy (Oceanites oceanicus) nie nie nie nie
ogorza?ka (Aythya marila) tak nie nie nie
ogorza?ka ma?a (Aythya affinis) nie nie nie nie
ohar (Tadorna tadorna) tak nie nie nie
oknówka (Delichon urbicum) tak nie nie nie
orlica (Larus ichthyaetus) nie nie nie nie
orlik grubodzioby (Aquila clanga) nie nie nie nie
orlik krzykliwy (Aquila pomarina) nie nie nie nie
or?os?p (Gypaetus barbatus) nie nie nie nie
ortolan (Emberiza hortulana) nie nie nie nie
orzechówka (Nucifraga caryocatactes) tak nie nie nie
orze? cesarski (Aquila heliaca) nie nie nie nie
orze? przedni (Aquila chrysaetos) nie nie nie nie
orze? stepowy (Aquila nipalensis) nie nie nie nie
orze?ek (Aquila pennata) nie nie nie nie
osetnik (Serinus citrinella) nie nie nie nie
ostrygojad (Haematopus ostralegus) tak nie nie nie
pardwa mszarna (Lagopus lagopus) nie nie nie nie
pasterz (Sturnus roseus) nie nie nie nie
paszkot (Turdus viscivorus) tak nie nie nie
pelikan k?dzierzawy (Pelecanus crispus) nie nie nie nie
pelikan ró?owy (Pelecanus onocrotalus) nie nie nie nie
pe?zacz le?ny (Certhia familiaris) tak nie nie nie
pe?zacz ogrodowy (Certhia brachydactyla) tak nie nie nie
perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) tak nie nie nie
perkoz grubodzioby (Podilymbus podiceps) nie nie nie nie
perkoz rdzawoszyi (Podiceps grisegena) tak nie nie nie
perkoz rogaty (Podiceps auritus) nie nie nie nie
perkozek (Tachybaptus ruficollis) tak nie nie nie
piaskowiec (Calidris alba) tak nie nie nie
piecuszek ( Phylloscopus trochilus) tak nie nie nie
pieg?a (Sylvia curruca) tak nie nie nie
pierwiosnek (Phylloscopus collybita) tak nie nie nie
pleszka (Phoenicurus phoenicurus) tak nie nie nie
pliszka cytrynowa (Motacilla citreola) tak nie nie nie
pliszka górska (Motacilla cinerea) tak nie nie nie
pliszka siwa (Motacilla alba) tak nie nie nie
pliszka ?ó?ta (Motacilla flava) tak nie nie nie
pluszcz (Cinclus cinclus) tak nie nie nie
p?askonos (Anas clypeata) tak nie nie nie
p?atkonóg p?askodzioby (Phalaropus fulicarius) nie nie nie nie
p?atkonóg szyd?odzioby (Phalaropus lobatus) nie nie nie nie
p?ochacz halny (Prunella collaris) tak nie nie nie
p?ochacz syberyjski (Prunella montanella) nie nie nie nie
p?omykówka (Tyto alba) tak nie nie nie
podgorza?ka (Aythya nyroca) nie nie nie nie
podró?niczek (Luscinia svecica) nie nie nie nie
pokl?skwa (Saxicola rubetra) tak nie nie nie
pokrzewka aksamitna (Sylvia melanocephala) nie nie nie nie
pokrzewka w?sata (Sylvia cantillans) nie nie nie nie
pokrzywnica (Prunella modularis) tak nie nie nie
pomurnik (Tichodroma muraria) nie nie nie nie
po?wierka (Calcarius lapponicus) nie nie nie nie
potrzeszcz (Emberiza calandra) tak nie nie nie
potrzos (Emberiza schoeniclus) tak nie nie nie
pójd?ka (Athene noctua) nie nie nie nie
przepiórka (Coturnix coturnix) tak nie nie nie
puchacz (Bubo bubo) nie nie nie nie
pustu?eczka (Falco naumanni) nie nie nie nie
pustu?ka (Falco tinnunculus) tak nie nie nie
pustynnik (Syrrhaptes paradoxus) nie nie nie nie
puszczyk (Strix aluco) tak nie nie nie
puszczyk mszarny (Strix nebulosa) nie nie nie nie
puszczyk uralski (Strix uralensis) nie nie nie nie
raniuszek (Aegithalos caudatus) tak nie nie nie
raróg (Falco cherrug) nie nie nie nie
remiz (Remiz pendulinus) tak nie nie nie
rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus) tak nie nie nie
ro?eniec (Anas acuta) nie nie nie nie
rudzik (Erithacus rubecula) tak nie nie nie
rybaczek srokaty (Ceryle rudis) nie nie nie nie
rybitwa bia?oczelna (Sternula albifrons) tak nie nie nie
rybitwa bia?oskrzyd?a (Chlidonias leucopterus) tak nie nie nie
rybitwa bia?ow?sa (Chlidonias hybrida) nie nie nie nie
rybitwa czarna (Chlidonias niger) tak nie nie nie
rybitwa czubata (Sterna sandvicensis) nie nie nie nie
rybitwa krótkodzioba (Gelochelidon nilotica) nie nie nie nie
rybitwa popielata (Sterna paradisaea) tak nie nie nie
rybitwa ró?owa (Sterna dougallii) nie nie nie nie
rybitwa rzeczna (Sterna hirundo) tak nie nie nie
rybitwa wielkodzioba (Hydroprogne caspia) nie nie nie nie
rybo?ów (Pandion haliaetus) tak nie nie nie
rycyk (Limosa limosa) nie nie nie nie
rzepo?uch (Carduelis flavirostris) nie nie nie nie
samotnik (Tringa ochropus) tak nie nie nie
s?p kasztanowaty (Aegypius monachus) nie nie nie nie
s?p p?owy (Gyps fulvus) nie nie nie nie
sierpówka (Streptopelia decaocto) tak nie nie nie
sieweczka d?ugonoga (Charadrius asiaticus) nie nie nie nie
sieweczka mongolska (Charadrius mongolus) nie nie nie nie
sieweczka morska (Charadrius alexandrinus) nie nie nie nie
sieweczka obro?na (Charadrius hiaticula) tak nie nie nie
sieweczka pustynna (Charadrius leschenaultii) nie nie nie nie
sieweczka rzeczna (Charadrius dubius) tak nie nie nie
siewka szara (Pluvialis dominica) nie nie nie nie
siewka z?ota (Pluvialis apricaria) tak nie nie nie
siewka z?otawa (Pluvialis fulva) nie nie nie nie
siewnica (Pluvialis squatarola) tak nie nie nie
sikora lazurowa (Cyanistes cyanus) nie nie nie nie
sikora uboga (Poecile palustris) tak nie nie nie
siniak (Columba oenas) tak nie nie nie
siwerniak (Anthus spinoletta) tak nie nie nie
skowronek (Alauda arvensis) tak nie nie nie
skowro?czyk krótkopalcowy (Calandrella brachydactyla) nie nie nie nie
s?onka (Scolopax rusticola) tak nie nie nie
s?owik rdzawy (Luscinia megarhynchos) nie nie nie nie
s?owik syberyjski (Luscinia sibilans) nie nie nie nie
s?owik szary (Luscinia luscinia) tak nie nie nie
sokó? skalny (Falco eleonorae) nie nie nie nie
sokó? w?drowny (Falco peregrinus) tak nie nie nie
sosnówka (Periparus ater) tak nie nie nie
sowa jarz?bata (Surnia ulula) nie nie nie nie
sowa ?nie?na (Bubo scandiacus) nie nie nie nie
sójka (Garrulus glandarius) tak nie nie nie
sójka syberyjska (sójka syberyjska ) nie nie nie nie
sóweczka (Glaucidium passerinum) nie nie nie nie
sroka (Pica pica) tak nie nie nie
srokosz (Lanius excubitor) tak nie nie nie
sterniczka (Oxyura leucocephala) nie nie nie nie
sterniczka jamajska (Oxyura jamaicensis) nie nie nie nie
strepet (Tetrax tetrax) nie nie nie nie
strumieniówka (Locustella fluviatilis) nie nie nie nie
strzy?yk (Troglodytes troglodytes) tak nie nie nie
syczek (Otus scops) nie nie nie nie
szablodziób (Recurvirostra avosetta) tak nie nie nie
szczud?ak (Himantopus himantopus) nie nie nie nie
szczygie? (Carduelis carduelis) tak nie nie nie
szlachar (Mergus serrator) tak nie nie nie
szlamiec d?ugodzioby (Limnodromus scolopaceus) nie nie nie nie
szlamnik (Limosa lapponica) tak nie nie nie
szpak (Sturnus vulgaris) tak nie nie nie
?cierwnik (Neophron percnopterus) nie nie nie nie
?lepowron (Nycticorax nycticorax) nie nie nie nie
?mieszka (Larus ridibundus) tak nie nie nie
?niegu?a (Plectrophenax nivalis) tak nie nie nie
?nie?ka (Montifringilla nivalis) nie nie nie nie
?nie?yca ma?a (Chen rossii) nie nie nie nie
?piewak (Turdus philomelos) tak nie nie nie
?wiergotek drzewny (Anthus trivialis) tak nie nie nie
?wiergotek ??kowy (Anthus pratensis) tak nie nie nie
?wiergotek nadmorski (Anthus petrosus) nie nie nie nie
?wiergotek polny (Anthus campestris) tak nie nie nie
?wiergotek rdzawogard?y (Anthus cervinus) nie nie nie nie
?wiergotek szponiasty (Anthus richardi) nie nie nie nie
?wiergotek tajgowy (Anthus hodgsoni) nie nie nie nie
?wiergotek tundrowy (Anthus gustavi) nie nie nie nie
?wierszczak (Locustella naevia) tak nie nie nie
?wierszczak melodyjny (Locustella certhiola) nie nie nie nie
?wistun (Anas penelope) tak nie nie nie
?wistun ameryka?ski (Mareca americana) nie nie nie nie
?wistunka a?tajska (Phylloscopus humei) nie nie nie nie
?wistunka brunatna (Phylloscopus fuscatus) nie nie nie nie
?wistunka górska (Phylloscopus bonelli) nie nie nie nie
?wistunka grubodzioba (Phylloscopus schwarzi) nie nie nie nie
?wistunka iberyjska (Phylloscopus ibericus) nie nie nie nie
?wistunka le?na (Phylloscopus sibilatrix) tak nie nie nie
?wistunka pó?nocna (Phylloscopus borealis) nie nie nie nie
?wistunka z?otawa (Phylloscopus proregulus) nie nie nie nie
?wistunka ?ó?tawa (Phylloscopus inornatus) nie nie nie nie
tamaryszka (Acrocephalus melanopogon) nie nie nie nie
terekia (Xenus cinereus) nie nie nie nie
trzciniak (Acrocephalus arundinaceus) tak nie nie nie
trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus) tak nie nie nie
trzcinniczek kaspijski (Acrocephalus agricola) nie nie nie nie
trzmielojad (Pernis apivorus) nie nie nie nie
trznadel (Emberiza citrinella) tak nie nie nie
trznadel bia?og?owy (Emberiza leucocephalos) nie nie nie nie
trznadel czarnog?owy (Emberiza melanocephala) nie nie nie nie
trznadel czubaty (Emberiza rustica) nie nie nie nie
trznadel z?otawy (Emberiza aureola) nie nie nie nie
trznadelek (Emberiza pusilla) nie nie nie nie
turkan (Somateria spectabilis) nie nie nie nie
turkawka (Streptopelia turtur) nie nie nie nie
turkawka wschodnia (Streptopelia orientalis) nie nie nie nie
uhla (Melanitta fusca) tak nie nie nie
uhla ameryka?ska (Melanitta deglandi) nie nie nie nie
uhla pstrodzioba (Melanitta perspicillata) nie nie nie nie
uszatka (Asio otus) tak nie nie nie
uszatka b?otna (Asio flammeus) tak nie nie nie
warz?cha (Platalea leucorodia) nie nie nie nie
w?satka (Panurus biarmicus) nie nie nie nie
wieszczek (Pyrrhocorax graculus) nie nie nie nie
wilga (Oriolus oriolus) tak nie nie nie
wireonek czerwonooki (Vireo olivaceus) nie nie nie nie
w?ochatka (Aegolius funereus) nie nie nie nie
wodniczka (Acrocephalus paludicola) nie nie nie nie
wodnik (Rallus aquaticus) tak nie nie nie
wójcik (Phylloscopus trochiloides) nie nie nie nie
wrona siwa (Corvus cornix) tak nie nie nie
wróbel (Passer domesticus) tak nie nie nie
wróbel skalny (Petronia petronia) nie nie nie nie
wydrzyk d?ugosterny (Stercorarius longicaudus) nie nie nie nie
wydrzyk ostrosterny (Stercorarius parasiticus) nie nie nie nie
wydrzyk t?posterny (Stercorarius pomarinus) nie nie nie nie
wydrzyk wielki (Stercorarius skua) nie nie nie nie
zaganiacz (Hippolais icterina) tak nie nie nie
zaganiacz szczebiotliwy (Hippolais polyglotta) nie nie nie nie
zaro?lówka (Acrocephalus dumetorum) nie nie nie nie
zausznik (Podiceps nigricollis) tak nie nie nie
zielonka (Porzana parva) nie nie nie nie
zi?ba (Fringilla coelebs) tak nie nie nie
zimorodek (Alcedo atthis) tak nie nie nie
zniczek (Regulus ignicapilla) tak nie nie nie
?o?na (Merops apiaster) nie nie nie nie
?uraw (Grus grus) tak nie nie nie
?uraw stepowy (Grus virgo) nie nie nie nie
?wirowiec ??kowy (Glareola pratincola) nie nie nie nie
?wirowiec stepowy (Glareola nordmanni) nie nie nie nie
 

kontakt: galeria@ptaki-foto.pl

Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 14

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group designed by szpak