Strona główna   Galeria      Szukaj   Listy gatunkowe   OTOP   Testy   Atlas Ptaków   Forum   Użytkownicy   Rejestracja   Zaloguj   Regulamin   FAQ   UWAGA cookie!
Listy gatunkowe użytkownika drjazz
>>Polska<<
Polska 2020
Polska 2019
Polska 2018
Polska 2017
Polska 2016
Polska 2015
Polska 2013
Polska 2014
Polska 2012
Polska 2011
Świat
Gatunek Zaobserwowany Wykryty Sfotografowany Słyszany
alczyk (Alle alle) tak nie tak nie
aleksandretta obrożna (Psittacula krameri) nie nie nie nie
alka (Alca torda) tak nie tak nie
batalion (Philomachus pugnax) nie nie nie nie
bażant (Phasianus colchicus) nie nie nie nie
bączek (Ixobrychus minutus) nie nie nie nie
bąk (Botaurus stellaris) nie nie nie nie
bekasik (Lymnocryptes minimus) nie nie nie nie
bernikla białolica (Branta leucopsis) tak tak tak tak
bernikla kanadyjska (Branta canadensis) tak nie tak tak
bernikla obrożna (Branta bernicla) tak nie tak tak
bernikla rdzawoszyja (Branta ruficollis) nie nie nie nie
białorzytka (Oenanthe oenanthe) tak nie tak nie
białorzytka płowa (Oenanthe isabellina) nie nie nie nie
białorzytka pstra (Oenanthe pleschanka) nie nie nie nie
białorzytka pustynna (Oenanthe deserti) nie nie nie nie
białorzytka rdzawa (Oenanthe hispanica) nie nie nie nie
białorzytka saharyjska (Oenanthe leucopyga) nie nie nie nie
białozór (Falco rusticolus) nie nie nie nie
biegus arktyczny (Calidris melanotos) nie nie nie nie
biegus białorzytny (Calidris fuscicollis) nie nie nie nie
biegus długoskrzydły (Calidris bairdii) nie nie nie nie
biegus karłowaty (Calidris minutilla) nie nie nie nie
biegus krzywodzioby (Calidris ferruginea) nie nie nie nie
biegus malutki (Calidris minuta) nie nie nie nie
biegus mały (Calidris temminckii) tak nie tak nie
biegus morski (Calidris maritima) tak nie tak nie
biegus płaskodzioby (Limicola falcinellus) nie nie nie nie
biegus płowy (Tryngites subruficollis) nie nie nie nie
biegus rdzawy (Calidris canutus) tak tak tak nie
biegus tundrowy (Calidris pusilla) nie nie nie nie
biegus wielki (Calidris tenuirostris) nie nie nie nie
biegus zmienny (Calidris alpina) tak tak tak nie
bielaczek (Mergus albellus) tak tak tak nie
bielik (Haliaeetus albicilla) tak nie tak nie
bielik wschodni (Haliaeetus leucoryphus) nie nie nie nie
birginiak (Polysticta stelleri) nie nie nie nie
błotniak łąkowy (Circus pygargus) tak nie nie tak
błotniak stawowy (Circus aeruginosus) tak tak tak nie
błotniak stepowy (Circus macrourus) nie nie nie nie
błotniak zbożowy (Circus cyaneus) tak nie tak nie
bocian biały (Ciconia ciconia) tak tak tak nie
bocian czarny (Ciconia nigra) tak tak tak tak
bogatka (Parus major) tak tak tak nie
brodziec piegowaty (Tringa melanoleuca) tak tak tak nie
brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos) tak tak tak nie
brodziec plamisty (Actitis macularius) tak tak tak nie
brodziec pławny (Tringa stagnatilis) nie nie nie nie
brodziec śniady (Tringa erythropus) tak nie tak nie
brodziec żółtonogi (Tringa flavipes) nie nie nie nie
brzegówka (Riparia riparia) tak tak tak nie
brzęczka (Locustella luscinioides) tak nie nie tak
burzyk balearski (Puffinus mauretanicus) nie nie nie nie
burzyk szary (Puffinus griseus) nie nie nie nie
burzyk żółtodzioby (Calonectris diomedea) nie nie nie nie
cierlik (Emberiza cirlus) nie nie nie nie
cierniówka (Sylvia communis) tak nie tak nie
cietrzew (Tetrao tetrix) nie nie nie nie
cyraneczka (Anas crecca) tak nie tak tak
cyraneczka karolińska (Anas carolinensis) nie nie nie nie
cyranka (Anas querquedula) tak nie tak nie
cyranka modroskrzydła (Anas discors) nie nie nie nie
czajka (Vanellus vanellus) tak tak tak nie
czajka stepowa (Vanellus leucurus) nie nie nie nie
czajka towarzyska (Vanellus gregarius) nie nie nie nie
czapla biała (Egretta alba) tak tak tak nie
czapla modronosa (Ardeola ralloides) tak tak tak nie
czapla nadobna (Egretta garzetta) tak tak tak nie
czapla purpurowa (Ardea purpurea) nie nie nie nie
czapla siwa (Ardea cinerea) tak tak tak nie
czapla złotawa (Bubulcus ibis) tak tak tak tak
czarnogłówka (Poecile montanus) tak nie tak nie
czarnowron (Corvus corone) tak tak tak nie
czeczotka (Carduelis flammea) tak tak tak tak
czeczotka brązowa (Cabaret) nie nie nie nie
czeczotka tundrowa (Carduelis hornemanni) nie nie nie nie
czernica (Aythya fuligula) tak tak tak tak
czerniczka (Aythya collaris) nie nie nie nie
czubatka (Lophophanes cristatus) tak nie tak nie
czyż (Carduelis spinus) tak tak tak nie
derkacz (Crex crex) tak tak nie tak
drop (Otis tarda) nie nie nie nie
drozd czarnogardły (Turdus atrogularis) nie nie nie nie
drozd obrożny (Turdus torquatus) nie nie nie nie
drozd oliwkowy (Turdus obscurus) nie nie nie nie
drozd rdzawogardły (Turdus ruficollis) nie nie nie nie
drozd rdzawoskrzydły (Turdus eunomus) nie nie nie nie
drozd rdzawy (Turdus naumanni) nie nie nie nie
drozdoń ciemny (Zoothera sibirica) nie nie nie nie
drozdoń pstry (Zoothera dauma) nie nie nie nie
droździk (Turdus iliacus) tak nie tak nie
drzemlik (Falco columbarius) nie nie nie nie
dubelt (Gallinago media) nie nie nie nie
dudek (Upupa epops) nie nie nie nie
dymówka (Hirundo rustica) tak tak tak tak
dzierlatka (Galerida cristata) nie nie nie nie
dzierzba czarnoczelna (Lanius minor) nie nie nie nie
dzierzba pustynna (Lanius isabellinus) nie nie nie nie
dzierzba rudogłowa (Lanius senator) nie nie nie nie
dzięcioł białogrzbiety (Dendrocopos leucotos) nie nie nie nie
dzięcioł białoszyi (Dendrocopos syriacus) nie nie nie nie
dzięcioł czarny (Dryocopus martius) tak nie nie tak
dzięcioł duży (Dendrocopos major) tak nie tak tak
dzięcioł średni (Dendrocopos medius) nie nie nie nie
dzięcioł trójpalczasty (Picoides tridactylus) nie nie nie nie
dzięcioł zielonosiwy (Picus canus) nie nie nie nie
dzięcioł zielony (Picus viridis) tak nie nie tak
dzięciołek (Dendrocopos minor) tak tak tak tak
dziwonia (Carpodacus erythrinus) nie tak nie tak
dzwoniec (Carduelis chloris) tak tak tak tak
edredon (Somateria mollissima) tak nie tak nie
flaming różowy (Phoenicopterus roseus) tak nie nie nie
fulmar (Fulmarus glacialis) tak nie nie nie
gadożer (Circaetus gallicus) nie nie nie nie
gajówka (Sylvia borin) nie nie nie nie
gawron (Corvus frugilegus) tak tak tak tak
gągoł (Bucephala clangula) tak tak tak tak
gąsiorek (Lanius collurio) tak tak tak tak
gęgawa (Anser anser) tak tak tak tak
gęsiówka egipska (Alopochen aegyptiaca) nie nie nie nie
gęś białoczelna (Anser albifrons) tak tak tak tak
gęś krótkodzioba (Anser brachyrhynchus) nie nie nie nie
gęś mała (Anser erythropus) nie nie nie nie
gęś tundrowa (Anser serrirostris) nie nie nie nie
gęś zbożowa (Anser fabalis) tak nie tak tak
gil (Pyrrhula pyrrhula) tak tak tak tak
głowienka (Aythya ferina) tak tak tak tak
głuptak (Morus bassanus) tak tak tak tak
głuszec (Tetrao urogallus) nie nie nie nie
głuszek (Emberiza cia) nie nie nie nie
gołąb miejski (Columba livia forma urbana) tak tak tak tak
górniczek (Eremophila alpestris) nie nie nie nie
grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) tak tak tak tak
grzywacz (Columba palumbus) tak nie tak tak
hełmiatka (Netta rufina) tak nie nie nie
hubara arabska (Chlamydotis macqueenii) nie nie nie nie
ibis kasztanowaty (Plegadis falcinellus) nie nie nie nie
jarząbek (Bonasa bonasia) nie nie nie nie
jarzębatka (Sylvia nisoria) nie nie nie nie
jaskółka rudawa (Cecropis daurica) nie nie nie nie
jastrząb (Accipiter gentilis) tak nie nie nie
jemiołuszka (Bombycilla garrulus) tak nie tak nie
jer (Fringilla montifringilla) tak nie tak nie
jerzyk (Apus apus) tak nie nie nie
jerzyk alpejski (Tachymarptis melba) nie nie nie nie
junko (Junco hyemalis) tak tak tak tak
kalandra białoskrzydła (Melanocorypha leucoptera) nie nie nie nie
kalandra czarna (Melanocorypha yeltoniensis) nie nie nie nie
kalandra szara (Melanocorypha calandra) nie nie nie nie
kamieniuszka (Histrionicus histrionicus) tak nie nie nie
kamusznik (Arenaria interpres) tak tak tak tak
kania czarna (Milvus migrans) nie nie nie nie
kania ruda (Milvus milvus) tak tak tak tak
kaniuk (Elanus caeruleus) nie nie nie nie
kapturka (Sylvia atricapilla) tak tak tak tak
karliczka (Porzana pusilla) nie nie nie nie
kawka (Corvus monedula) tak tak tak tak
kazarka rdzawa (Tadorna ferruginea) nie nie nie nie
kląskawka (Saxicola rubicola) tak nie nie tak
kląskawka syberyjska (Saxicola maurus) nie nie nie nie
kobczyk (Falco vespertinus) nie nie nie nie
kobuz (Falco subbuteo) tak tak tak tak
kokoszka (Gallinula chloropus) tak tak tak tak
kopciuszek (Phoenicurus ochruros) tak tak tak tak
kormoran (Phalacrocorax carbo) tak tak tak tak
kormoran czubaty (Phalacrocorax aristotelis) nie nie nie nie
kormoran mały (Phalacrocorax pygmeus) tak tak tak tak
kos (Turdus merula) tak tak tak tak
kowalik (Sitta europaea) tak nie tak tak
krakwa (Anas strepera) tak tak tak tak
kraska (Coracias garrulus) nie nie nie nie
krętogłów (Jynx torquilla) tak nie nie nie
krogulec (Accipiter nisus) tak tak tak tak
krogulec krótkonogi (Accipiter brevipes) nie nie nie nie
kropiatka (Porzana porzana) nie nie nie nie
kruk (Corvus corax) tak tak tak tak
krwawodziób (Tringa totanus) nie nie nie nie
krzyżodziób modrzewiowy (Loxia leucoptera) nie nie nie nie
krzyżodziób sosnowy (Loxia pytyopsittacus) nie nie nie nie
krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra) tak nie nie tak
krzyżówka (Anas platyrhynchos) tak tak tak tak
kszyk (Gallinago gallinago) nie nie nie nie
kukułka (Cuculus canorus) tak nie nie tak
kukułka czubata (Clamator glandarius) nie nie nie nie
kulczyk (Serinus serinus) tak tak tak tak
kulik cienkodzioby (Numenius tenuirostris) nie nie nie nie
kulik mniejszy (Numenius phaeopus) tak tak tak tak
kulik wielki (Numenius arquata) nie nie nie nie
kulon (Burhinus oedicnemus) nie nie nie nie
kurhannik (Buteo rufinus) nie nie nie nie
kuropatwa (Perdix perdix) tak tak tak tak
kwiczoł (Turdus pilaris) tak tak tak tak
kwokacz (Tringa nebularia) tak tak tak tak
lelek (Caprimulgus europaeus) nie nie nie nie
lerka (Lullula arborea) nie nie nie nie
lodowiec (Gavia immer) nie nie nie nie
lodówka (Clangula hyemalis) tak tak tak tak
łabędź czarnodzioby (Cygnus columbianus) tak nie tak nie
łabędź krzykliwy (Cygnus cygnus) tak tak tak tak
łabędź niemy (Cygnus olor) tak tak tak tak
łęczak (Tringa glareola) nie nie nie nie
łozówka (Acrocephalus palustris) nie nie nie nie
łuskowiec (Pinicola enucleator) nie nie nie nie
łyska (Fulica atra) tak tak tak tak
makolągwa (Carduelis cannabina) tak tak tak tak
mandarynka (Aix galericulata) tak tak tak tak
markaczka (Melanitta nigra) tak nie nie nie
markaczka amerykańska (Melanitta americana) tak nie tak nie
maskonur (Fratercula arctica) nie nie nie nie
mazurek (Passer montanus) tak tak tak tak
mewa białogłowa (Larus cachinnans) nie nie nie nie
mewa blada (Larus hyperboreus) nie nie nie nie
mewa cienkodzioba (Larus genei) nie nie nie nie
mewa czarnogłowa (Larus melanocephalus) nie nie nie nie
mewa delawarska (Larus delawarensis) tak nie tak nie
mewa karaibska (Larus atricilla) tak nie tak nie
mewa mała (Hydrocoloeus minutus) nie nie nie nie
mewa modrodzioba (Pagophila eburnea) nie nie nie nie
mewa obrożna (Larus sabini) nie nie nie nie
mewa ochocka (Larus schistisagus) nie nie nie nie
mewa polarna (Larus glaucoides) nie nie nie nie
mewa popielata (Larus smithsonianus) nie nie nie nie
mewa romańska (Larus michahellis) tak nie tak nie
mewa różowa (Rhodostethia rosea) nie nie nie nie
mewa siodłata (Larus marinus) tak tak tak tak
mewa siwa (Larus canus) nie nie nie nie
mewa srebrzysta (Larus argentatus) tak tak tak tak
mewa trójpalczasta (Rissa tridactyla) tak nie nie nie
mewa żółtonoga (Larus fuscus) tak nie nie nie
modraczek (Tarsiger cyanurus) nie nie nie nie
modraszka (Cyanistes caeruleus) tak tak tak tak
mornel (Charadrius morinellus) nie nie nie nie
muchołówka białoszyja (Ficedula albicollis) nie nie nie nie
muchołówka mała (Ficedula parva) nie nie nie nie
muchołówka szara (Muscicapa striata) tak tak tak tak
muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca) nie nie nie nie
mysikrólik (Regulus regulus) tak tak nie tak
myszołów (Buteo buteo) tak tak tak tak
myszołów włochaty (Buteo lagopus) tak tak nie tak
nagórnik (Monticola saxatilis) nie nie nie nie
nawałnik burzowy (Hydrobates pelagicus) nie nie nie nie
nawałnik duży (Oceanodroma leucorhoa) tak tak tak tak
nur białodzioby (Gavia adamsii) nie nie nie nie
nur czarnoszyi (Gavia arctica) nie nie nie nie
nur rdzawoszyi (Gavia stellata) tak nie nie nie
nurnik (Cepphus grylle) tak nie nie nie
nurogęś (Mergus merganser) tak nie nie nie
nurzyk (Uria aalge) tak nie nie nie
nurzyk polarny (Uria lomvia) nie nie nie nie
oceannik żółtopłetwy (Oceanites oceanicus) nie nie nie nie
ogorzałka (Aythya marila) tak nie nie nie
ogorzałka mała (Aythya affinis) tak tak tak tak
ohar (Tadorna tadorna) tak tak tak tak
oknówka (Delichon urbicum) tak tak tak tak
orlica (Larus ichthyaetus) nie nie nie nie
orlik grubodzioby (Aquila clanga) nie nie nie nie
orlik krzykliwy (Aquila pomarina) nie nie nie nie
orłosęp (Gypaetus barbatus) nie nie nie nie
ortolan (Emberiza hortulana) nie nie nie nie
orzechówka (Nucifraga caryocatactes) tak nie nie nie
orzeł cesarski (Aquila heliaca) nie nie nie nie
orzeł przedni (Aquila chrysaetos) nie nie nie nie
orzeł stepowy (Aquila nipalensis) nie nie nie nie
orzełek (Aquila pennata) nie nie nie nie
osetnik (Serinus citrinella) nie nie nie nie
ostrygojad (Haematopus ostralegus) tak nie tak tak
pardwa mszarna (Lagopus lagopus) nie nie nie nie
pasterz (Sturnus roseus) nie nie nie nie
paszkot (Turdus viscivorus) tak nie tak nie
pelikan kędzierzawy (Pelecanus crispus) nie nie nie nie
pelikan różowy (Pelecanus onocrotalus) nie nie nie nie
pełzacz leśny (Certhia familiaris) tak nie tak nie
pełzacz ogrodowy (Certhia brachydactyla) tak nie tak nie
perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) tak nie tak nie
perkoz grubodzioby (Podilymbus podiceps) nie nie nie nie
perkoz rdzawoszyi (Podiceps grisegena) tak tak tak tak
perkoz rogaty (Podiceps auritus) nie nie nie nie
perkozek (Tachybaptus ruficollis) tak tak tak tak
piaskowiec (Calidris alba) tak nie nie nie
piecuszek ( Phylloscopus trochilus) nie nie nie nie
piegża (Sylvia curruca) tak nie tak tak
pierwiosnek (Phylloscopus collybita) tak tak nie tak
pleszka (Phoenicurus phoenicurus) tak tak tak tak
pliszka cytrynowa (Motacilla citreola) nie nie nie nie
pliszka górska (Motacilla cinerea) tak tak tak tak
pliszka siwa (Motacilla alba) tak tak tak tak
pliszka żółta (Motacilla flava) tak tak tak tak
pluszcz (Cinclus cinclus) tak nie nie tak
płaskonos (Anas clypeata) tak tak tak tak
płatkonóg płaskodzioby (Phalaropus fulicarius) nie nie nie nie
płatkonóg szydłodzioby (Phalaropus lobatus) nie nie nie nie
płochacz halny (Prunella collaris) nie nie nie nie
płochacz syberyjski (Prunella montanella) nie nie nie nie
płomykówka (Tyto alba) nie nie nie nie
podgorzałka (Aythya nyroca) tak tak tak tak
podróżniczek (Luscinia svecica) nie nie nie nie
pokląskwa (Saxicola rubetra) tak nie tak nie
pokrzewka aksamitna (Sylvia melanocephala) tak tak tak tak
pokrzewka wąsata (Sylvia cantillans) nie nie nie nie
pokrzywnica (Prunella modularis) nie nie nie nie
pomurnik (Tichodroma muraria) nie nie nie nie
poświerka (Calcarius lapponicus) tak nie tak nie
potrzeszcz (Emberiza calandra) tak tak tak tak
potrzos (Emberiza schoeniclus) tak tak tak tak
pójdźka (Athene noctua) nie nie nie nie
przepiórka (Coturnix coturnix) nie nie nie nie
puchacz (Bubo bubo) nie nie nie nie
pustułeczka (Falco naumanni) nie nie nie nie
pustułka (Falco tinnunculus) tak nie nie nie
pustynnik (Syrrhaptes paradoxus) nie nie nie nie
puszczyk (Strix aluco) nie nie nie nie
puszczyk mszarny (Strix nebulosa) nie nie nie nie
puszczyk uralski (Strix uralensis) nie nie nie nie
raniuszek (Aegithalos caudatus) tak nie nie nie
raróg (Falco cherrug) nie nie nie nie
remiz (Remiz pendulinus) tak nie nie tak
rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus) nie nie nie nie
rożeniec (Anas acuta) tak nie tak nie
rudzik (Erithacus rubecula) tak tak tak tak
rybaczek srokaty (Ceryle rudis) nie nie nie nie
rybitwa białoczelna (Sternula albifrons) nie nie nie nie
rybitwa białoskrzydła (Chlidonias leucopterus) nie nie nie nie
rybitwa białowąsa (Chlidonias hybrida) nie nie nie nie
rybitwa czarna (Chlidonias niger) nie nie nie nie
rybitwa czubata (Sterna sandvicensis) nie nie nie nie
rybitwa krótkodzioba (Gelochelidon nilotica) nie nie nie nie
rybitwa popielata (Sterna paradisaea) nie nie nie nie
rybitwa różowa (Sterna dougallii) nie nie nie nie
rybitwa rzeczna (Sterna hirundo) nie nie nie nie
rybitwa wielkodzioba (Hydroprogne caspia) nie nie nie nie
rybołów (Pandion haliaetus) tak tak tak tak
rycyk (Limosa limosa) nie nie nie nie
rzepołuch (Carduelis flavirostris) nie nie nie nie
samotnik (Tringa ochropus) tak nie tak nie
sęp kasztanowaty (Aegypius monachus) tak tak tak tak
sęp płowy (Gyps fulvus) nie nie nie nie
sierpówka (Streptopelia decaocto) nie nie nie nie
sieweczka długonoga (Charadrius asiaticus) nie nie nie nie
sieweczka mongolska (Charadrius mongolus) nie nie nie nie
sieweczka morska (Charadrius alexandrinus) nie nie nie nie
sieweczka obrożna (Charadrius hiaticula) nie nie nie nie
sieweczka pustynna (Charadrius leschenaultii) nie nie nie nie
sieweczka rzeczna (Charadrius dubius) nie nie nie nie
siewka szara (Pluvialis dominica) nie nie nie nie
siewka złota (Pluvialis apricaria) nie nie nie nie
siewka złotawa (Pluvialis fulva) tak tak tak tak
siewnica (Pluvialis squatarola) nie nie nie nie
sikora lazurowa (Cyanistes cyanus) nie nie nie nie
sikora uboga (Poecile palustris) tak tak tak tak
siniak (Columba oenas) nie nie nie nie
siwerniak (Anthus spinoletta) nie nie nie nie
skowronek (Alauda arvensis) nie nie nie nie
skowronek białoskrzydły (Melanocorypha leucoptera) nie nie nie nie
skowrończyk krótkopalcowy (Calandrella brachydactyla) nie nie nie nie
skowrończyk mały (Calandrella rufescens) nie nie nie nie
słonka (Scolopax rusticola) nie nie nie nie
słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos) nie nie nie nie
słowik syberyjski (Luscinia sibilans) nie nie nie nie
słowik szary (Luscinia luscinia) nie nie nie nie
sokół skalny (Falco eleonorae) nie nie nie nie
sokół wędrowny (Falco peregrinus) nie nie nie nie
sosnówka (Periparus ater) nie nie nie nie
sowa jarzębata (Surnia ulula) nie nie nie nie
sowa śnieżna (Bubo scandiacus) nie nie nie nie
sójka (Garrulus glandarius) tak tak tak tak
sójka syberyjska (sójka syberyjska ) nie nie nie nie
sóweczka (Glaucidium passerinum) nie nie nie nie
sroka (Pica pica) tak tak tak tak
srokosz (Lanius excubitor) tak tak tak tak
sterniczka (Oxyura leucocephala) nie nie nie nie
sterniczka jamajska (Oxyura jamaicensis) nie nie nie nie
strepet (Tetrax tetrax) nie nie nie nie
strumieniówka (Locustella fluviatilis) nie nie nie nie
strzyżyk (Troglodytes troglodytes) nie nie nie nie
syczek (Otus scops) nie nie nie nie
szablodziób (Recurvirostra avosetta) nie nie nie nie
szczudłak (Himantopus himantopus) tak tak tak tak
szczygieł (Carduelis carduelis) tak nie nie tak
szlachar (Mergus serrator) tak nie tak nie
szlamiec długodzioby (Limnodromus scolopaceus) nie nie nie nie
szlamnik (Limosa lapponica) nie nie nie nie
szpak (Sturnus vulgaris) tak nie tak tak
ścierwnik (Neophron percnopterus) nie nie nie nie
ślepowron (Nycticorax nycticorax) tak nie tak tak
śmieszka (Larus ridibundus) tak tak tak tak
śnieguła (Plectrophenax nivalis) nie nie nie nie
śnieżka (Montifringilla nivalis) nie nie nie nie
śnieżyca mała (Chen rossii) nie nie nie nie
śpiewak (Turdus philomelos) nie nie nie nie
świergotek drzewny (Anthus trivialis) nie nie nie nie
świergotek łąkowy (Anthus pratensis) tak tak tak tak
świergotek nadmorski (Anthus petrosus) nie nie nie nie
świergotek polny (Anthus campestris) nie nie nie nie
świergotek rdzawogardły (Anthus cervinus) nie nie nie nie
świergotek szponiasty (Anthus richardi) nie nie nie nie
świergotek tajgowy (Anthus hodgsoni) nie nie nie nie
świergotek tundrowy (Anthus gustavi) nie nie nie nie
świerszczak (Locustella naevia) nie nie nie nie
świerszczak melodyjny (Locustella certhiola) nie nie nie nie
świstun (Anas penelope) tak tak tak tak
świstun amerykański (Mareca americana) nie nie nie nie
świstunka ałtajska (Phylloscopus humei) nie nie nie nie
świstunka brunatna (Phylloscopus fuscatus) nie nie nie nie
świstunka górska (Phylloscopus bonelli) nie nie nie nie
świstunka grubodzioba (Phylloscopus schwarzi) nie nie nie nie
świstunka iberyjska (Phylloscopus ibericus) nie nie nie nie
świstunka leśna (Phylloscopus sibilatrix) tak tak tak tak
świstunka północna (Phylloscopus borealis) nie nie nie nie
świstunka złotawa (Phylloscopus proregulus) nie nie nie nie
świstunka żółtawa (Phylloscopus inornatus) nie nie nie nie
tamaryszka (Acrocephalus melanopogon) nie nie nie nie
terekia (Xenus cinereus) nie nie nie nie
trzciniak (Acrocephalus arundinaceus) tak tak tak tak
trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus) tak nie nie tak
trzcinniczek kaspijski (Acrocephalus agricola) nie nie nie nie
trzmielojad (Pernis apivorus) nie nie nie nie
trznadel (Emberiza citrinella) tak tak tak tak
trznadel białogłowy (Emberiza leucocephalos) nie nie nie nie
trznadel czarnogłowy (Emberiza melanocephala) nie nie nie nie
trznadel czubaty (Emberiza rustica) nie nie nie nie
trznadel złotawy (Emberiza aureola) nie nie nie nie
trznadelek (Emberiza pusilla) nie nie nie nie
turkan (Somateria spectabilis) nie nie nie nie
turkawka (Streptopelia turtur) nie nie nie nie
turkawka wschodnia (Streptopelia orientalis) nie nie nie nie
uhla (Melanitta fusca) nie nie nie nie
uhla amerykańska (Melanitta deglandi) tak nie tak nie
uhla pstrodzioba (Melanitta perspicillata) nie nie nie nie
uszatka (Asio otus) nie nie nie nie
uszatka błotna (Asio flammeus) nie nie nie nie
warzęcha (Platalea leucorodia) nie nie nie nie
wąsatka (Panurus biarmicus) nie nie nie nie
wieszczek (Pyrrhocorax graculus) nie nie nie nie
wilga (Oriolus oriolus) tak nie nie nie
wireonek czerwonooki (Vireo olivaceus) nie nie nie nie
włochatka (Aegolius funereus) nie nie nie nie
wodniczka (Acrocephalus paludicola) nie nie nie nie
wodnik (Rallus aquaticus) nie nie nie nie
wójcik (Phylloscopus trochiloides) nie nie nie nie
wrona siwa (Corvus cornix) tak tak tak tak
wróbel (Passer domesticus) tak tak tak tak
wróbel skalny (Petronia petronia) nie nie nie nie
wydrzyk długosterny (Stercorarius longicaudus) nie nie nie nie
wydrzyk ostrosterny (Stercorarius parasiticus) nie nie nie nie
wydrzyk tęposterny (Stercorarius pomarinus) nie nie nie nie
wydrzyk wielki (Stercorarius skua) nie nie nie nie
zaganiacz (Hippolais icterina) nie nie nie nie
zaganiacz blady (Iduna pallida) nie nie nie nie
zaganiacz szczebiotliwy (Hippolais polyglotta) nie nie nie nie
zaroślówka (Acrocephalus dumetorum) nie nie nie nie
zausznik (Podiceps nigricollis) nie nie nie nie
zielonka (Porzana parva) nie nie nie nie
zięba (Fringilla coelebs) tak tak tak tak
zimorodek (Alcedo atthis) tak tak tak tak
zniczek (Regulus ignicapilla) tak nie tak nie
żołna (Merops apiaster) nie nie nie nie
żuraw (Grus grus) tak tak tak tak
żuraw stepowy (Grus virgo) nie nie nie nie
żwirowiec łąkowy (Glareola pratincola) nie nie nie nie
żwirowiec stepowy (Glareola nordmanni) nie nie nie nie
 

kontakt: galeria@ptaki-foto.pl

Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 15

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group designed by szpak