Strona główna   Galeria      Szukaj   Listy gatunkowe   OTOP   Testy   Atlas Ptaków   Forum   Użytkownicy   Rejestracja   Zaloguj   Regulamin   FAQ   UWAGA cookie!
Listy gatunkowe użytkownika Pawik
>>Polska<<
Polska 2020
Polska 2019
Polska 2018
Polska 2017
Polska 2016
Polska 2015
Polska 2013
Polska 2014
Polska 2012
Polska 2011
Świat
Gatunek Zaobserwowany Wykryty Sfotografowany Słyszany
alczyk (Alle alle) nie nie nie nie
aleksandretta obrożna (Psittacula krameri) tak tak nie tak
alka (Alca torda) tak tak nie nie
batalion (Philomachus pugnax) tak tak tak tak
bażant (Phasianus colchicus) tak tak tak tak
bączek (Ixobrychus minutus) tak tak tak tak
bąk (Botaurus stellaris) tak tak tak tak
bekasik (Lymnocryptes minimus) tak tak nie nie
bernikla białolica (Branta leucopsis) tak tak nie nie
bernikla kanadyjska (Branta canadensis) tak tak nie tak
bernikla obrożna (Branta bernicla) tak tak tak tak
bernikla rdzawoszyja (Branta ruficollis) tak tak tak tak
białorzytka (Oenanthe oenanthe) tak tak tak tak
białorzytka płowa (Oenanthe isabellina) nie nie nie nie
białorzytka pstra (Oenanthe pleschanka) nie nie nie nie
białorzytka pustynna (Oenanthe deserti) nie nie nie nie
białorzytka rdzawa (Oenanthe hispanica) nie nie nie nie
białorzytka saharyjska (Oenanthe leucopyga) tak nie tak tak
białozór (Falco rusticolus) nie nie nie nie
biegus arktyczny (Calidris melanotos) tak tak nie nie
biegus białorzytny (Calidris fuscicollis) tak nie tak nie
biegus długoskrzydły (Calidris bairdii) nie nie nie nie
biegus karłowaty (Calidris minutilla) nie nie nie nie
biegus krzywodzioby (Calidris ferruginea) tak tak tak nie
biegus malutki (Calidris minuta) tak tak tak nie
biegus mały (Calidris temminckii) tak tak tak nie
biegus morski (Calidris maritima) tak tak tak nie
biegus płaskodzioby (Limicola falcinellus) tak tak nie nie
biegus płowy (Tryngites subruficollis) tak nie nie tak
biegus rdzawy (Calidris canutus) tak tak tak tak
biegus tundrowy (Calidris pusilla) nie nie nie nie
biegus wielki (Calidris tenuirostris) nie nie nie nie
biegus zmienny (Calidris alpina) tak tak tak tak
bielaczek (Mergus albellus) tak tak tak nie
bielik (Haliaeetus albicilla) tak tak tak tak
bielik wschodni (Haliaeetus leucoryphus) nie nie nie nie
birginiak (Polysticta stelleri) nie nie nie nie
błotniak łąkowy (Circus pygargus) tak tak nie nie
błotniak stawowy (Circus aeruginosus) tak tak tak nie
błotniak stepowy (Circus macrourus) tak tak nie nie
błotniak zbożowy (Circus cyaneus) tak tak nie nie
bocian biały (Ciconia ciconia) tak tak tak tak
bocian czarny (Ciconia nigra) tak tak nie nie
bogatka (Parus major) tak tak tak tak
brodziec piegowaty (Tringa melanoleuca) nie nie nie nie
brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos) tak tak tak tak
brodziec plamisty (Actitis macularius) nie nie nie nie
brodziec pławny (Tringa stagnatilis) tak tak nie nie
brodziec śniady (Tringa erythropus) tak tak nie nie
brodziec żółtonogi (Tringa flavipes) tak nie tak tak
brzegówka (Riparia riparia) tak tak tak tak
brzęczka (Locustella luscinioides) tak tak nie tak
burzyk balearski (Puffinus mauretanicus) nie nie nie nie
burzyk szary (Puffinus griseus) nie nie nie nie
burzyk żółtodzioby (Calonectris diomedea) nie nie nie nie
cierlik (Emberiza cirlus) nie nie nie nie
cierniówka (Sylvia communis) tak tak tak tak
cietrzew (Tetrao tetrix) tak tak tak tak
cyraneczka (Anas crecca) tak tak tak tak
cyraneczka karolińska (Anas carolinensis) tak tak nie nie
cyranka (Anas querquedula) tak tak nie tak
cyranka modroskrzydła (Anas discors) nie nie nie nie
czajka (Vanellus vanellus) tak tak tak tak
czajka stepowa (Vanellus leucurus) tak nie tak tak
czajka towarzyska (Vanellus gregarius) tak tak nie nie
czapla biała (Egretta alba) tak tak tak tak
czapla modronosa (Ardeola ralloides) nie nie nie nie
czapla nadobna (Egretta garzetta) tak nie tak nie
czapla purpurowa (Ardea purpurea) tak tak nie nie
czapla siwa (Ardea cinerea) tak tak tak tak
czapla złotawa (Bubulcus ibis) tak nie nie nie
czarnogłówka (Poecile montanus) tak tak tak tak
czarnowron (Corvus corone) tak tak tak tak
czeczotka (Carduelis flammea) tak tak tak tak
czeczotka brązowa (Cabaret) tak tak nie tak
czeczotka tundrowa (Carduelis hornemanni) tak tak tak tak
czernica (Aythya fuligula) tak tak tak tak
czerniczka (Aythya collaris) nie nie nie nie
czubatka (Lophophanes cristatus) tak tak tak tak
czyż (Carduelis spinus) tak tak tak tak
derkacz (Crex crex) tak tak tak tak
drop (Otis tarda) nie nie nie nie
drozd czarnogardły (Turdus atrogularis) nie nie nie nie
drozd obrożny (Turdus torquatus) nie nie nie nie
drozd oliwkowy (Turdus obscurus) nie nie nie nie
drozd rdzawogardły (Turdus ruficollis) nie nie nie nie
drozd rdzawoskrzydły (Turdus eunomus) nie nie nie nie
drozd rdzawy (Turdus naumanni) nie nie nie nie
drozdoń ciemny (Zoothera sibirica) nie nie nie nie
drozdoń pstry (Zoothera dauma) nie nie nie nie
droździk (Turdus iliacus) tak tak tak tak
drzemlik (Falco columbarius) tak tak nie nie
dubelt (Gallinago media) tak tak nie nie
dudek (Upupa epops) tak tak tak tak
dymówka (Hirundo rustica) tak tak tak tak
dzierlatka (Galerida cristata) tak tak tak tak
dzierzba czarnoczelna (Lanius minor) nie nie nie nie
dzierzba pustynna (Lanius isabellinus) nie nie nie nie
dzierzba rudogłowa (Lanius senator) tak nie nie nie
dzięcioł białogrzbiety (Dendrocopos leucotos) tak tak nie tak
dzięcioł białoszyi (Dendrocopos syriacus) tak tak nie tak
dzięcioł czarny (Dryocopus martius) tak tak tak tak
dzięcioł duży (Dendrocopos major) tak tak tak tak
dzięcioł średni (Dendrocopos medius) tak tak tak tak
dzięcioł trójpalczasty (Picoides tridactylus) tak tak tak tak
dzięcioł zielonosiwy (Picus canus) tak tak nie tak
dzięcioł zielony (Picus viridis) tak tak tak tak
dzięciołek (Dendrocopos minor) tak tak tak tak
dziwonia (Carpodacus erythrinus) tak tak tak tak
dzwoniec (Carduelis chloris) tak tak tak tak
edredon (Somateria mollissima) tak tak tak nie
flaming różowy (Phoenicopterus roseus) nie nie nie nie
fulmar (Fulmarus glacialis) nie nie nie nie
gadożer (Circaetus gallicus) tak tak tak nie
gajówka (Sylvia borin) tak tak nie tak
gawron (Corvus frugilegus) tak tak tak tak
gągoł (Bucephala clangula) tak tak tak tak
gąsiorek (Lanius collurio) tak tak tak tak
gęgawa (Anser anser) tak tak tak tak
gęsiówka egipska (Alopochen aegyptiaca) tak tak tak tak
gęś białoczelna (Anser albifrons) tak tak tak tak
gęś krótkodzioba (Anser brachyrhynchus) tak tak tak tak
gęś mała (Anser erythropus) tak tak tak tak
gęś tundrowa (Anser serrirostris) tak tak tak tak
gęś zbożowa (Anser fabalis) tak tak tak tak
gil (Pyrrhula pyrrhula) tak tak tak tak
głowienka (Aythya ferina) tak tak tak nie
głuptak (Morus bassanus) tak tak nie nie
głuszec (Tetrao urogallus) tak tak tak tak
głuszek (Emberiza cia) nie nie nie nie
gołąb miejski (Columba livia forma urbana) tak tak tak tak
górniczek (Eremophila alpestris) tak tak tak tak
grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) tak tak tak tak
grzywacz (Columba palumbus) tak tak tak tak
hełmiatka (Netta rufina) tak nie tak nie
hubara arabska (Chlamydotis macqueenii) nie nie nie nie
ibis kasztanowaty (Plegadis falcinellus) tak nie nie nie
jarząbek (Bonasa bonasia) tak tak nie nie
jarzębatka (Sylvia nisoria) tak tak tak tak
jaskółka rudawa (Cecropis daurica) nie nie nie nie
jastrząb (Accipiter gentilis) tak tak tak tak
jemiołuszka (Bombycilla garrulus) tak tak tak tak
jer (Fringilla montifringilla) tak tak tak tak
jerzyk (Apus apus) tak tak nie tak
jerzyk alpejski (Tachymarptis melba) nie nie nie nie
junko (Junco hyemalis) nie nie nie nie
kalandra białoskrzydła (Melanocorypha leucoptera) nie nie nie nie
kalandra czarna (Melanocorypha yeltoniensis) nie nie nie nie
kalandra szara (Melanocorypha calandra) nie nie nie nie
kamieniuszka (Histrionicus histrionicus) nie nie nie nie
kamusznik (Arenaria interpres) tak tak tak tak
kania czarna (Milvus migrans) tak tak tak nie
kania ruda (Milvus milvus) tak tak nie nie
kaniuk (Elanus caeruleus) tak tak nie nie
kapturka (Sylvia atricapilla) tak tak tak tak
karliczka (Porzana pusilla) nie nie nie nie
kawka (Corvus monedula) tak tak tak tak
kazarka rdzawa (Tadorna ferruginea) tak tak tak nie
kląskawka (Saxicola rubicola) tak tak tak tak
kląskawka syberyjska (Saxicola maurus) nie nie nie nie
kobczyk (Falco vespertinus) tak tak nie nie
kobuz (Falco subbuteo) tak tak nie nie
kokoszka (Gallinula chloropus) tak tak tak tak
kopciuszek (Phoenicurus ochruros) tak tak tak tak
kormoran (Phalacrocorax carbo) tak tak tak tak
kormoran czubaty (Phalacrocorax aristotelis) nie nie nie nie
kormoran mały (Phalacrocorax pygmeus) tak tak nie nie
kos (Turdus merula) tak tak tak tak
kowalik (Sitta europaea) tak tak tak tak
krakwa (Anas strepera) tak tak nie tak
kraska (Coracias garrulus) tak tak tak tak
krętogłów (Jynx torquilla) tak tak tak tak
krogulec (Accipiter nisus) tak tak tak tak
krogulec krótkonogi (Accipiter brevipes) nie nie nie nie
kropiatka (Porzana porzana) tak tak nie tak
kruk (Corvus corax) tak tak tak tak
krwawodziób (Tringa totanus) tak tak tak tak
krzyżodziób modrzewiowy (Loxia leucoptera) tak nie tak tak
krzyżodziób sosnowy (Loxia pytyopsittacus) tak tak tak tak
krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra) tak tak tak tak
krzyżówka (Anas platyrhynchos) tak tak tak tak
kszyk (Gallinago gallinago) tak tak tak tak
kukułka (Cuculus canorus) tak tak nie tak
kukułka czubata (Clamator glandarius) nie nie nie nie
kulczyk (Serinus serinus) tak tak nie tak
kulik cienkodzioby (Numenius tenuirostris) nie nie nie nie
kulik mniejszy (Numenius phaeopus) tak tak nie nie
kulik wielki (Numenius arquata) tak tak tak tak
kulon (Burhinus oedicnemus) nie nie nie nie
kurhannik (Buteo rufinus) tak tak tak nie
kuropatwa (Perdix perdix) tak tak tak nie
kwiczoł (Turdus pilaris) tak tak tak tak
kwokacz (Tringa nebularia) tak tak tak tak
lelek (Caprimulgus europaeus) tak tak tak tak
lerka (Lullula arborea) tak tak nie tak
lodowiec (Gavia immer) tak nie tak nie
lodówka (Clangula hyemalis) tak tak tak tak
łabędź czarnodzioby (Cygnus columbianus) tak tak nie tak
łabędź krzykliwy (Cygnus cygnus) tak tak tak tak
łabędź niemy (Cygnus olor) tak tak tak tak
łęczak (Tringa glareola) tak tak tak tak
łozówka (Acrocephalus palustris) tak tak tak tak
łuskowiec (Pinicola enucleator) nie nie nie nie
łyska (Fulica atra) tak tak tak tak
makolągwa (Carduelis cannabina) tak tak tak tak
mandarynka (Aix galericulata) tak tak tak tak
markaczka (Melanitta nigra) tak nie nie nie
markaczka amerykańska (Melanitta americana) nie nie nie nie
maskonur (Fratercula arctica) nie nie nie nie
mazurek (Passer montanus) tak tak tak tak
mewa białogłowa (Larus cachinnans) tak tak nie tak
mewa blada (Larus hyperboreus) tak tak nie nie
mewa cienkodzioba (Larus genei) nie nie nie nie
mewa czarnogłowa (Larus melanocephalus) tak tak nie tak
mewa delawarska (Larus delawarensis) tak nie tak tak
mewa karaibska (Larus atricilla) nie nie nie nie
mewa mała (Hydrocoloeus minutus) tak tak nie nie
mewa modrodzioba (Pagophila eburnea) nie nie nie nie
mewa obrożna (Larus sabini) tak nie tak tak
mewa ochocka (Larus schistisagus) nie nie nie nie
mewa polarna (Larus glaucoides) nie nie nie nie
mewa popielata (Larus smithsonianus) tak tak nie nie
mewa romańska (Larus michahellis) tak tak nie nie
mewa różowa (Rhodostethia rosea) nie nie nie nie
mewa siodłata (Larus marinus) tak tak tak tak
mewa siwa (Larus canus) tak tak nie tak
mewa srebrzysta (Larus argentatus) tak tak tak tak
mewa trójpalczasta (Rissa tridactyla) tak tak tak tak
mewa żółtonoga (Larus fuscus) tak tak nie nie
modraczek (Tarsiger cyanurus) tak nie nie tak
modraszka (Cyanistes caeruleus) tak tak tak tak
mornel (Charadrius morinellus) tak tak tak tak
muchołówka białoszyja (Ficedula albicollis) nie nie nie nie
muchołówka mała (Ficedula parva) tak tak tak tak
muchołówka szara (Muscicapa striata) tak tak tak tak
muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca) tak tak nie tak
mysikrólik (Regulus regulus) tak tak nie tak
myszołów (Buteo buteo) tak tak tak tak
myszołów włochaty (Buteo lagopus) tak tak nie tak
nagórnik (Monticola saxatilis) nie nie nie nie
nawałnik burzowy (Hydrobates pelagicus) nie nie nie nie
nawałnik duży (Oceanodroma leucorhoa) nie nie nie nie
nur białodzioby (Gavia adamsii) tak nie tak nie
nur czarnoszyi (Gavia arctica) tak tak nie tak
nur rdzawoszyi (Gavia stellata) tak tak nie nie
nurnik (Cepphus grylle) nie nie nie nie
nurogęś (Mergus merganser) tak tak tak tak
nurzyk (Uria aalge) tak tak nie nie
nurzyk polarny (Uria lomvia) nie nie nie nie
oceannik żółtopłetwy (Oceanites oceanicus) nie nie nie nie
ogorzałka (Aythya marila) tak tak nie nie
ogorzałka mała (Aythya affinis) nie nie nie nie
ohar (Tadorna tadorna) tak tak tak nie
oknówka (Delichon urbicum) tak tak tak tak
orlica (Larus ichthyaetus) tak nie tak nie
orlik grubodzioby (Aquila clanga) tak tak tak tak
orlik krzykliwy (Aquila pomarina) tak tak tak tak
orłosęp (Gypaetus barbatus) nie nie nie nie
ortolan (Emberiza hortulana) tak tak tak tak
orzechówka (Nucifraga caryocatactes) tak tak nie nie
orzeł cesarski (Aquila heliaca) nie nie nie nie
orzeł przedni (Aquila chrysaetos) tak tak tak nie
orzeł stepowy (Aquila nipalensis) nie nie nie nie
orzełek (Aquila pennata) nie nie nie nie
osetnik (Serinus citrinella) nie nie nie nie
ostrygojad (Haematopus ostralegus) tak tak nie nie
pardwa mszarna (Lagopus lagopus) nie nie nie nie
pasterz (Sturnus roseus) tak tak tak tak
paszkot (Turdus viscivorus) tak tak tak tak
pelikan kędzierzawy (Pelecanus crispus) tak nie tak nie
pelikan różowy (Pelecanus onocrotalus) tak nie tak tak
pełzacz leśny (Certhia familiaris) tak tak tak tak
pełzacz ogrodowy (Certhia brachydactyla) tak tak nie tak
perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) tak tak tak tak
perkoz grubodzioby (Podilymbus podiceps) nie nie nie nie
perkoz rdzawoszyi (Podiceps grisegena) tak tak tak tak
perkoz rogaty (Podiceps auritus) tak tak tak tak
perkozek (Tachybaptus ruficollis) tak tak tak tak
piaskowiec (Calidris alba) tak tak tak tak
piecuszek ( Phylloscopus trochilus) tak tak tak tak
piegża (Sylvia curruca) tak tak tak tak
pierwiosnek (Phylloscopus collybita) tak tak tak tak
pleszka (Phoenicurus phoenicurus) tak tak nie tak
pliszka cytrynowa (Motacilla citreola) tak tak tak tak
pliszka górska (Motacilla cinerea) tak tak nie tak
pliszka siwa (Motacilla alba) tak tak tak tak
pliszka żółta (Motacilla flava) tak tak tak tak
pluszcz (Cinclus cinclus) tak tak nie tak
płaskonos (Anas clypeata) tak tak tak tak
płatkonóg płaskodzioby (Phalaropus fulicarius) nie nie nie nie
płatkonóg szydłodzioby (Phalaropus lobatus) tak tak tak nie
płochacz halny (Prunella collaris) tak tak nie nie
płochacz syberyjski (Prunella montanella) tak nie tak tak
płomykówka (Tyto alba) tak nie nie tak
podgorzałka (Aythya nyroca) tak tak nie nie
podróżniczek (Luscinia svecica) tak tak tak tak
pokląskwa (Saxicola rubetra) tak tak tak tak
pokrzewka aksamitna (Sylvia melanocephala) nie nie nie nie
pokrzewka wąsata (Sylvia cantillans) nie nie nie nie
pokrzywnica (Prunella modularis) tak tak nie tak
pomurnik (Tichodroma muraria) nie nie nie nie
poświerka (Calcarius lapponicus) tak tak tak tak
potrzeszcz (Emberiza calandra) tak tak tak tak
potrzos (Emberiza schoeniclus) tak tak tak tak
pójdźka (Athene noctua) tak tak tak tak
przepiórka (Coturnix coturnix) tak tak nie tak
puchacz (Bubo bubo) tak tak nie tak
pustułeczka (Falco naumanni) nie nie nie nie
pustułka (Falco tinnunculus) tak tak tak tak
pustynnik (Syrrhaptes paradoxus) nie nie nie nie
puszczyk (Strix aluco) tak tak tak tak
puszczyk mszarny (Strix nebulosa) nie nie nie nie
puszczyk uralski (Strix uralensis) nie nie nie nie
raniuszek (Aegithalos caudatus) tak tak nie tak
raróg (Falco cherrug) tak nie nie nie
remiz (Remiz pendulinus) tak tak tak tak
rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus) tak tak tak tak
rożeniec (Anas acuta) tak tak tak tak
rudzik (Erithacus rubecula) tak tak tak tak
rybaczek srokaty (Ceryle rudis) nie nie nie nie
rybitwa białoczelna (Sternula albifrons) tak tak tak tak
rybitwa białoskrzydła (Chlidonias leucopterus) tak tak tak tak
rybitwa białowąsa (Chlidonias hybrida) tak tak nie nie
rybitwa czarna (Chlidonias niger) tak tak nie tak
rybitwa czubata (Sterna sandvicensis) tak tak tak tak
rybitwa krótkodzioba (Gelochelidon nilotica) nie nie nie nie
rybitwa popielata (Sterna paradisaea) tak tak nie tak
rybitwa różowa (Sterna dougallii) nie nie nie nie
rybitwa rzeczna (Sterna hirundo) tak tak tak tak
rybitwa wielkodzioba (Hydroprogne caspia) tak tak nie tak
rybołów (Pandion haliaetus) tak tak tak tak
rycyk (Limosa limosa) tak tak tak tak
rzepołuch (Carduelis flavirostris) tak tak nie tak
samotnik (Tringa ochropus) tak tak nie tak
sęp kasztanowaty (Aegypius monachus) nie nie nie nie
sęp płowy (Gyps fulvus) nie nie nie nie
sierpówka (Streptopelia decaocto) tak tak tak tak
sieweczka długonoga (Charadrius asiaticus) tak tak nie nie
sieweczka mongolska (Charadrius mongolus) nie nie nie nie
sieweczka morska (Charadrius alexandrinus) tak nie tak tak
sieweczka obrożna (Charadrius hiaticula) tak tak tak tak
sieweczka pustynna (Charadrius leschenaultii) nie nie nie nie
sieweczka rzeczna (Charadrius dubius) tak tak tak tak
siewka szara (Pluvialis dominica) nie nie nie nie
siewka złota (Pluvialis apricaria) tak tak tak tak
siewka złotawa (Pluvialis fulva) tak tak nie nie
siewnica (Pluvialis squatarola) tak tak tak tak
sikora lazurowa (Cyanistes cyanus) tak nie nie tak
sikora uboga (Poecile palustris) tak tak nie tak
siniak (Columba oenas) tak tak nie nie
siwerniak (Anthus spinoletta) tak nie nie tak
skowronek (Alauda arvensis) tak tak tak tak
skowronek białoskrzydły (Melanocorypha leucoptera) nie nie nie nie
skowrończyk krótkopalcowy (Calandrella brachydactyla) nie nie nie nie
skowrończyk mały (Calandrella rufescens) nie nie nie nie
słonka (Scolopax rusticola) tak tak nie tak
słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos) tak tak tak tak
słowik syberyjski (Luscinia sibilans) nie nie nie nie
słowik szary (Luscinia luscinia) tak tak tak tak
sokół skalny (Falco eleonorae) nie nie nie nie
sokół wędrowny (Falco peregrinus) tak tak nie tak
sosnówka (Periparus ater) tak tak tak tak
sowa jarzębata (Surnia ulula) tak tak tak tak
sowa śnieżna (Bubo scandiacus) nie nie nie nie
sójka (Garrulus glandarius) tak tak tak tak
sójka syberyjska (sójka syberyjska ) nie nie nie nie
sóweczka (Glaucidium passerinum) tak tak tak tak
sroka (Pica pica) tak tak tak tak
srokosz (Lanius excubitor) tak tak nie tak
sterniczka (Oxyura leucocephala) nie nie nie nie
sterniczka jamajska (Oxyura jamaicensis) tak nie nie nie
strepet (Tetrax tetrax) nie nie nie nie
strumieniówka (Locustella fluviatilis) tak tak nie tak
strzyżyk (Troglodytes troglodytes) tak tak tak tak
syczek (Otus scops) nie nie nie nie
szablodziób (Recurvirostra avosetta) tak tak tak tak
szczudłak (Himantopus himantopus) tak tak tak tak
szczygieł (Carduelis carduelis) tak tak tak tak
szlachar (Mergus serrator) tak tak tak tak
szlamiec długodzioby (Limnodromus scolopaceus) nie nie nie nie
szlamnik (Limosa lapponica) tak tak tak tak
szpak (Sturnus vulgaris) tak tak tak tak
ścierwnik (Neophron percnopterus) nie nie nie nie
ślepowron (Nycticorax nycticorax) tak tak tak tak
śmieszka (Larus ridibundus) tak tak tak tak
śnieguła (Plectrophenax nivalis) tak tak tak tak
śnieżka (Montifringilla nivalis) nie nie nie nie
śnieżyca mała (Chen rossii) tak nie nie nie
śpiewak (Turdus philomelos) tak tak tak tak
świergotek drzewny (Anthus trivialis) tak tak nie tak
świergotek łąkowy (Anthus pratensis) tak tak tak tak
świergotek nadmorski (Anthus petrosus) tak tak tak tak
świergotek polny (Anthus campestris) tak tak nie tak
świergotek rdzawogardły (Anthus cervinus) tak tak nie tak
świergotek szponiasty (Anthus richardi) nie nie nie nie
świergotek tajgowy (Anthus hodgsoni) nie nie nie nie
świergotek tundrowy (Anthus gustavi) nie nie nie nie
świerszczak (Locustella naevia) tak tak nie tak
świerszczak melodyjny (Locustella certhiola) nie nie nie nie
świstun (Anas penelope) tak tak nie tak
świstun amerykański (Mareca americana) tak nie tak nie
świstunka ałtajska (Phylloscopus humei) tak nie nie tak
świstunka brunatna (Phylloscopus fuscatus) tak nie nie tak
świstunka górska (Phylloscopus bonelli) nie nie nie nie
świstunka grubodzioba (Phylloscopus schwarzi) nie nie nie nie
świstunka iberyjska (Phylloscopus ibericus) nie nie nie nie
świstunka leśna (Phylloscopus sibilatrix) tak tak tak tak
świstunka północna (Phylloscopus borealis) nie nie nie nie
świstunka złotawa (Phylloscopus proregulus) nie nie nie nie
świstunka żółtawa (Phylloscopus inornatus) tak nie nie tak
tamaryszka (Acrocephalus melanopogon) nie nie nie nie
terekia (Xenus cinereus) tak nie tak tak
trzciniak (Acrocephalus arundinaceus) tak tak tak tak
trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus) tak tak tak tak
trzcinniczek kaspijski (Acrocephalus agricola) nie nie nie nie
trzmielojad (Pernis apivorus) tak tak nie nie
trznadel (Emberiza citrinella) tak tak tak tak
trznadel białogłowy (Emberiza leucocephalos) nie nie nie nie
trznadel czarnogłowy (Emberiza melanocephala) nie nie nie nie
trznadel czubaty (Emberiza rustica) nie nie nie nie
trznadel złotawy (Emberiza aureola) nie nie nie nie
trznadelek (Emberiza pusilla) nie nie nie nie
turkan (Somateria spectabilis) nie nie nie nie
turkawka (Streptopelia turtur) tak tak tak tak
turkawka wschodnia (Streptopelia orientalis) tak tak tak nie
uhla (Melanitta fusca) tak tak tak tak
uhla amerykańska (Melanitta deglandi) nie nie nie nie
uhla pstrodzioba (Melanitta perspicillata) nie nie nie nie
uszatka (Asio otus) tak tak tak nie
uszatka błotna (Asio flammeus) tak tak nie nie
warzęcha (Platalea leucorodia) tak tak tak nie
wąsatka (Panurus biarmicus) tak tak tak tak
wieszczek (Pyrrhocorax graculus) nie nie nie nie
wilga (Oriolus oriolus) tak tak tak tak
wireonek czerwonooki (Vireo olivaceus) nie nie nie nie
włochatka (Aegolius funereus) tak tak nie tak
wodniczka (Acrocephalus paludicola) tak tak nie tak
wodnik (Rallus aquaticus) tak tak nie tak
wójcik (Phylloscopus trochiloides) tak tak tak tak
wrona siwa (Corvus cornix) tak tak tak tak
wróbel (Passer domesticus) tak tak tak tak
wróbel skalny (Petronia petronia) nie nie nie nie
wydrzyk długosterny (Stercorarius longicaudus) tak tak nie nie
wydrzyk ostrosterny (Stercorarius parasiticus) tak tak nie nie
wydrzyk tęposterny (Stercorarius pomarinus) tak tak nie nie
wydrzyk wielki (Stercorarius skua) tak tak tak tak
zaganiacz (Hippolais icterina) tak tak nie tak
zaganiacz blady (Iduna pallida) nie nie nie nie
zaganiacz szczebiotliwy (Hippolais polyglotta) nie nie nie nie
zaroślówka (Acrocephalus dumetorum) tak tak nie tak
zausznik (Podiceps nigricollis) tak tak nie tak
zielonka (Porzana parva) tak tak tak tak
zięba (Fringilla coelebs) tak tak tak tak
zimorodek (Alcedo atthis) tak tak tak tak
zniczek (Regulus ignicapilla) tak tak nie tak
żołna (Merops apiaster) tak tak tak tak
żuraw (Grus grus) tak tak tak tak
żuraw stepowy (Grus virgo) nie nie nie nie
żwirowiec łąkowy (Glareola pratincola) nie nie nie nie
żwirowiec stepowy (Glareola nordmanni) tak tak tak nie
 

kontakt: galeria@ptaki-foto.pl

Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 15

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group designed by szpak