Strona główna   Galeria      Szukaj   Listy gatunkowe   OTOP   Testy   Atlas Ptaków   Forum   Użytkownicy   Rejestracja   Zaloguj   Regulamin   FAQ   UWAGA cookie!

» Forum Galerii Fotoptaki » Konkursy FOTOPTAKI » Konkurs Sekrety ptaków

Konkurs Sekrety ptaków

Czy brałeś/aś udział w Konkursie
TAK
25%
 25%  [ 5 ]
NIE
75%
 75%  [ 15 ]
Głosowań: 20
Wszystkich Głosów: 20

Autor Wiadomość

Marek Paluch 
Analfabeta od urodzenia


Dołączył: 27 Paź 2006
Posty: 4166
Skąd: Opole

Wysłany: 2012-07-16, 13:13   Konkurs Sekrety ptaków

W imieniu pana Wiktora Niewiarowskiego chciałbym serdecznie zaprosić użytkowników portalu do konkurs na zdjęcie okładkowe do książki Sekrety ptaków. Fascynujący świat ptasich zmysłów. Jest to niezwykły tytuł opowiadających w bardzo przystępny sposób o ciekawostkach ze świata natury.

Konkurs trwa od 12 lipca do 12 sierpnia 2012 roku.

Nagrodami są:
• publikacja zwycięskiego zdjęcia na okładce książki Sekrety ptaków. Fascynujący świat ptasich zmysłów
• aparat Canon PowerShot SX260 HS
• lornetka Delta Optical Forest II 8x42
• 1000 zł netto
• 20 dowolnych książek fotograficznych Wydawnictwa Galaktyka


Jeśli chcesz, aby to Twoje zdjęcie znalazło się na okładce, zgłoś je do konkursu.
Zdjęcia (do 500kb) lub linki do zdjęć przedstawiające ptaki z gatunków żyjących w Polsce (nie jest to jednak warunek konieczny), prosimy przesyłać na adres
sekretyptakow@galaktyka.com.pl.
(Zdjęcia przesyłane na konkurs mają jedynie charakter poglądowy, autor musi jednak posiadać kopię fotografii w wysokiej rozdzielczości - min. 3000x2000pix).

Przed ogłoszeniem wyników konkursu skontaktujemy się z laureatem w celu potwierdzenia danych osobowych i uzgodnienia warunków publikacji zdjęcia.

Zapraszam też na stronę: http://www.galaktyka.com.pl/product,,539.html


Regulamin konkursu „Sekrety ptaków” Wydawnictwa Galaktyka

1. Konkurs „Sekrety ptaków”, zwany dalej „Konkursem”, jest organizowany na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.
2. Organizatorem Konkursu jest wydawnictwo Galaktyka Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,
przy ul. Łąkowej 3/5, NIP: 726-000-43-75, REGON: 470652550.
Zasady konkursu
1. Celem Konkursu jest wybranie zdjęcia, które znajdzie się na okładce polskiego
wydania książki „Sekrety ptaków. Fascynujący świat ptasich zmysłów”, autorstwa
Tima Birkheada (tytuł oryginalny „Bird Sense: What it's Like to be a Bird”), zwanej
dalej Książką.
Czas trwania i przebieg Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 12 lipca 2012 roku i trwa do dnia
12 sierpnia 2012 roku.
2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 20 sierpnia 2012 r.
Warunki udziału w Konkursie
1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora oraz
współpracujące z Organizatorem na podstawie umowy cywilno-prawnej, a także
członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.
3. W Konkursie mogą wziąć udział osoby mieszkające poza Polską, jednak w przypadku
wygranej są zobowiązane do pokrycia kosztów transportu związanych wysłaniem
nagród.
4. Zdjęcia (do 500kb) lub linki do zdjęć przedstawiające ptaki z gatunków żyjących w
Polsce (nie jest to jednak warunek konieczny), prosimy przesyłać na adres
sekretyptakow@galaktyka.com.pl.
5. Zdjęcia przesyłane na konkurs mają jedynie charakter poglądowy, autor musi jednak
posiadać kopię fotografii w wysokiej rozdzielczości - min. 3000x2000pix.
6. W tytule e-maila prosimy wpisać: „Konkurs Sekrety ptaków”.
7. W treści e-maila proszę wpisać swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, wiek, adres email,
adres korespondencyjny, telefon).
8. Prawa autorskie do zdjęć zgłaszanych do Konkursu muszą należeć do osób, które
zgłaszają te zdjęcia.
9. Zdjęcia zgłaszane do Konkursu nie mogą być przedmiotem żadnej umowy licencyjnej,
nie mogą być także wcześniej wykorzystane w żadnej publikacji – książce lub
czasopiśmie, ze szczególnym uwzględnieniem okładek.
Nagrody w Konkursie
1. Umieszczenie zwycięskiego zdjęcia na okładce książki „Sekrety ptaków. Fascynujący
świat ptasich zmysłów” autorstwa Tima Birkheada.
2. Aparat Canon PowerShot SX260 HS
3. Lornetka Delta Optical Forest II 8x42
4. 1000 zł netto.
5. 20 dowolnych książek fotograficznych Wydawnictwa Galaktyka.
Rozstrzygnięcie Konkursu i uwagi końcowe
1. Spośród zgłoszeń nadesłanych przez Uczestników jury, w skład którego wejdą
przedstawiciele Organizatora, Organizator wybierze zdjęcie, które będzie najbardziej
odpowiednie do umieszczenia na okładce Książki.
2. Po wyłonieniu zwycięskiego zdjęcia Organizator skontaktuje się z jego autorem w
celu podpisania stosownej umowy określającej warunki wykorzystania zdjęcia w
publikacji.
3. W przypadku, gdy żadne ze zdjęć nie będzie spełniało wymogów Organizatora,
Organizator zastrzega prawo do nieprzyznania nagrody głównej.
4. Obrady jury są tajne. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Decyzja jury zostanie opublikowana do dnia 20 sierpnia 2012 roku na stronie
Organizatora – www.galaktyka.com.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do
opóźnienia w opublikowaniu wyników.
5. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień
niniejszego Regulaminu.
6. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
7. Organizator informuje Uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane
wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu, w celu
przeprowadzenia Konkursu, promocji Konkursu oraz informowania o Konkursie.
Każdy uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz
żądania usunięcia.
8. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
ujawnienie danych osobowych Uczestnika. Dane osobowe Uczestnika zostaną
ujawnione wyłącznie w celu informowania o przebiegu Konkursu, a w szczególności
o przyznaniu i przekazaniu Uczestnikowi nagrody.
9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z podpisaniem oświadczenia, że
zgłaszający jest autorem zgłaszanych prac.
10. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29
lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia Uczestnika do udziału w
Konkursie.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwią lub
utrudnią prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie można było przewidzieć
w chwili jego ogłoszenia lub którym nie można było zapobiec.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez podmioty
trzecie, w szczególności pocztę, firmy świadczące usługi kurierskie oraz podmioty
świadczące usługi telekomunikacyjne, w tym zapewniające dostęp do sieci internet.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień niniejszego
Regulaminu w każdym czasie, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub
odwołania Konkursu bez podania przyczyn oraz do niewyłonienia zwycięzcy.
Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
15. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów dotyczących Konkursu
będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.
16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego.
17. Informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na stronie www.galaktyka.com.pl.
_________________
www.marekpaluch.pl
www.fotoneo.pl
 
 
 

Hanka 
forumowy nudziarz
Hanna ŻelichowskaDołączyła: 01 Sty 2011
Posty: 1628
Skąd: Warszawa

Wysłany: 2012-09-06, 20:33   

Warto dodać, że na konkurs wygrał Piotr Chara ze zdjęciem białych czapli. Nie mam zastrzeżeń - zdjęcie jest piękne i tajemnicze.
Więcej na ten temat ze strony wydawnictwa (http://www.galaktyka.com.pl/product,,539.html):

"Wyniki konkursu Sekrety ptaków
Dziękujemy serdecznie wszystkim biorącym udział w konkursie Sekrety ptaków, którego celem było wyłonienie zdjęcia okładkowego do książki o tym samym tytule.
Na konkurs napłynęło 1241 zdjęć od 308 uczestników. Po burzliwej debacie, jury – w którym zasiedli pracownicy Wydawnictwa Galaktyka: Małgosia Bińkowska, Marek Janiak, Andrzej Niewiarowski, Wiktor Niewiarowski, Kasia Rabiega – wybrało zwycięzcę. Został nim Piotr Chara, autor zdjęcia białych czapli. Wierzymy, że fotografia będzie cieszyć i intrygować przyszłych czytelników Sekretów ptaków.
Zwycięzca otrzyma: aparat Canon SX260HS, lornetkę Delta Optical Forest II 8x42, 1000 zł netto oraz 20 książek fotograficznych Wydawnictwa Galaktyka.
Jury wyróżniło również prace, których autorami są:

Adam Topolski
Adrian Ciechanowski
Bernard Maciulko
Grzegorz Oloś
Hubert Gajda
Krzysztof Sapieha
Łukasz Boch
Marcin Lenart
Marcin Łukawski – dwa wyróżnienia
Piotr Chara – I miejsce i wyróżnienie


Autorzy wyróżnionych fotografii otrzymają książkę "W stronę lepszych zdjęć.".

Gratuluję wszystkim zwycięzcom! :bravo: :bravo: :bravo:
_________________
Szanujmy ptaki żyjące w naszym mieście. Bez ptaków środowisko miejskie będzie szare i nieprzyjazne ...
 
 

Piotr 
gaduła
Piotr StraznikiewiczDołączył: 14 Lis 2010
Posty: 690
Skąd: Opole

Wysłany: 2012-09-06, 20:41   

Gratuluję zwycięzcom . :bravo: :bravo: :bravo:
_________________
http://www.piotrstraznikiewicz.pl/
 
 

bendiks 
niemowa


Dołączył: 08 Lis 2010
Posty: 33

Wysłany: 2012-09-06, 23:17   

Fotka Piotra Chary palce lizać
 
 

Marek Paluch 
Analfabeta od urodzenia


Dołączył: 27 Paź 2006
Posty: 4166
Skąd: Opole

Wysłany: 2012-09-07, 00:37   

chyba najlepiej sie wstrzelil z kolorystyka i to dalo mu przewage plus samo zdjecie
_________________
www.marekpaluch.pl
www.fotoneo.pl
 
 
 

Emil Dzienniak 
Zło konieczne


Dołączył: 14 Lip 2011
Posty: 326
Skąd: Opole

Wysłany: 2012-09-07, 09:30   

Gratuluję wszystkim nagrodzonym i zwycięzcom.
Na początek tego tematu dołączyłem ankietę , którą prosiłbym zaznaczyć.
Jesteśmy ciekawi ilu z naszych użytkowników wzięło udział w konkursie.
 
 
 

Marek-frotka 
małomówny
Marek GłowackiDołączył: 14 Mar 2011
Posty: 295
Skąd: Toruń

Wysłany: 2012-09-07, 09:40   

Piękne prace - gratulacje dla nagrodzonych :bravo: :bravo: :bravo:
 
 

Marek Paluch 
Analfabeta od urodzenia


Dołączył: 27 Paź 2006
Posty: 4166
Skąd: Opole

Wysłany: 2012-09-07, 15:37   

ja myslalem o wyslaniu ale zapomnialem o tym :)
zarobiony jestem :)
_________________
www.marekpaluch.pl
www.fotoneo.pl
 
 
 

Hanka 
forumowy nudziarz
Hanna ŻelichowskaDołączyła: 01 Sty 2011
Posty: 1628
Skąd: Warszawa

Wysłany: 2012-09-07, 23:00   

Emil Dzienniak napisał/a:
Na początek tego tematu dołączyłem ankietę , którą prosiłbym zaznaczyć.
Czy brałeś udział w Konkursie


Oczywiście, czepiam się, ale Emilu - byłoby sympatyczniej gdybyś napisał: czy brałaś/brałeś udział w Konkursie.
Prawda? ;-)
_________________
Szanujmy ptaki żyjące w naszym mieście. Bez ptaków środowisko miejskie będzie szare i nieprzyjazne ...
 
 

Marek Paluch 
Analfabeta od urodzenia


Dołączył: 27 Paź 2006
Posty: 4166
Skąd: Opole

Wysłany: 2012-09-07, 23:25   

Cytat:
Czy brałeś udział w Konkursie


szowinistyczna meska świ..... :mrgreen:
_________________
www.marekpaluch.pl
www.fotoneo.pl
 
 
 

Hanka 
forumowy nudziarz
Hanna ŻelichowskaDołączyła: 01 Sty 2011
Posty: 1628
Skąd: Warszawa

Wysłany: 2012-09-07, 23:29   

:evil: Ja tego nie powiedziałam ... :shock: :mrgreen:
_________________
Szanujmy ptaki żyjące w naszym mieście. Bez ptaków środowisko miejskie będzie szare i nieprzyjazne ...
 
 

Marek Paluch 
Analfabeta od urodzenia


Dołączył: 27 Paź 2006
Posty: 4166
Skąd: Opole

Wysłany: 2012-09-07, 23:41   

ja to napisalem :)
no trzeba sie liczyc ze na forum sa kobiety ktore nam dorownuja a niejednokrotnie bija na glowe :cyk:
_________________
www.marekpaluch.pl
www.fotoneo.pl
 
 
 

Emil Dzienniak 
Zło konieczne


Dołączył: 14 Lip 2011
Posty: 326
Skąd: Opole

Wysłany: 2012-09-08, 09:08   

Haniu, spłonąłem zawstydzony i to słusznie, no a Marek to Ty wiesz co...masz w...tego no.. kolega... kuna chata...
 
 
 

Hanka 
forumowy nudziarz
Hanna ŻelichowskaDołączyła: 01 Sty 2011
Posty: 1628
Skąd: Warszawa

Wysłany: 2012-09-08, 16:06   

Panowie, bez przesady! :-? :-P
Ale cieszę się, że dotarło do Was. ;-) Dziękuję :-)
To był taki samowolny i spontaniczny odruch. Chyba inne panie mnie popierają? :roll:
_________________
Szanujmy ptaki żyjące w naszym mieście. Bez ptaków środowisko miejskie będzie szare i nieprzyjazne ...
 
 

evilseed 
milczek
Kamil WilkosDołączył: 06 Lip 2011
Posty: 160
Skąd: Kraków

Wysłany: 2012-09-18, 08:38   

Gratulacje :mrgreen: Ja osobiście zapomniałem o tym konkursie :klup1:
_________________
Jest 10 rodzajów ludzi, ci co rozumieją arytmetykę binarną i ci co jej nie rozumieją.
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

kontakt: galeria@ptaki-foto.pl

Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 15

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group designed by szpak